Prosinec 2015

Shrnutí roku 2015

28. prosince 2015 v 13:29 Co se událo...

Končiny

Nastartovaná hasičská Tatra 705, muzikanti ladící své nástroje a rej masek před hasičárnou v sobotu 14. února 2015 napověděly všem, že naší obcí projde již tradič- ní masopustní průvod. Medvěd v doprovodu myslivce, nevěsta, policajt, hasič, řezník a mnoho dalších skvělých masek se vydali směr Paseky. Koblihy, jednohubky, řízečky, samozřejmě dobrá slivovička i příspěvek do kasičky, tím vším jsme byli při svém putováni obdarováni. Slunečné počasí nám přálo a veselá nálada se šířila po celé obci. Večer jsme se sešli v hojném počtu v kulturní místnosti nad obchodem při pochovávání basy, pod taktovkou Jany Macháčkové, Staňky Sovjákové a Verči Sedláčkové. Bohatá tombola, občerstvení a neúnavná country skupina pana Kovaříka přispěly k dobré náladě všech přítomných. Poděkování patří všem účastníkům končinového průvodu, kteří se podíleli na této vydařené akci!

Výroční valná hromada

Dne 10. ledna 2015 pořádal sbor dobrovolných hasičů v Neubuzi valnou hromadu. Každoročně se scházejí místní hasiči se svými bratry a sestrami z 11. okrsku, spřá- teleného sboru z Lipové a představiteli obce. Starosta zhodnotil práci hasičů v roce 2014. První slavnostní událostí bývá hasičská pouť na sv. Hostýně a první nedě- le v měsíci květnu patří floriánské pouti v naší obci. Potom následuje série soutěží, do kterých se zapojila družstva žáků, žen a mužů. Všichni přivážejí vítězné poháry a ocenění. Dělají radost nejenom sobě, ale i svým trenérům a naší p. starostce. Účastnili jsme se soutěže 11. okrsku na Veselé. Družstvo žen jelo na postupovou soutěž na Březovou. Muži dosahovali velmi dobrých výsledků na pohárových soutěžích v okrese Zlín. Již několik let se muži a ženy nad 35 let účastní hasičské soutěže na Březové. Největší akcí pro náš sbor je soutěž O pohár starostky obce. Tato akce má velmi dobrou úroveň, proto se k nám sjíždí stále více hasičských družstev. Za družstvo žáků přečetl zprávu o činnosti ml. hasičů M. Tomšíček. Přestože se potý- káme s nedostatkem dětí, jezdíme na jarní a podzimní kolo hry Plamen, okrskovou soutěž, pojezdovou a pohárové soutěže. Pořádáme besedy, výlety a bowling. Děti plní odznaky odbornosti a s příchodem nových instruktorek Míši a Dominiky se rozšiřují možnosti práce s dětmi.

V letošním roce probíhaly ve všech sborech volby. Tak tomu bylo i u nás. V následujících pěti letech bude výbor pracovat ve složení: starosta - Stanislav Tomšů; jednatelka - Jana Macháčková; pokladník - Ivana Tomšů; referentka žen - Kamila Garguláková; strojník - Miroslav Václavík; velitel - Tomáš Tomšů, preventista - Stanislav Tomšů ml.; člen KRR - Radoslav Machá- ček; předseda KRR - Ing. Renata Zábojní- ková; vedoucí mládeže - Stanislav a Ivana Tomšů; členové výboru - Petra Robešová, Roman Šlahař, Gargulák Miroslav. Nově zvolenému výboru přejeme hodně elánu do další práce.

Jak všichni víte náš sbor má zásahovou jednotku, která v loňském roce vyjížděla ke dvěma požárům a jednomu planému poplachu ve firmě SCHERON. V roce 2014 jsme prožívali i smutné chvíle. Především, když jsme se naposledy loučili s naši čestným starostou Josefem Chovancem.

Odznaky odbornosti

V neděli 1. 3. 2015 v Zádveřicích naši mladí hasiči pod vedením Dominiky T. a Míši G. plnili odznaky odbornosti. Jarek H., Kuba V., Erik L. a Filip Z. byli trochu nervózní, ale všichni teorii a testy zvládli. Filip Z. a Jarek H. získali odbornost strojník, Kuba V. odbornost preventista a Erik L. odbornost kronikář.

Hasičské muzeum

V pátek 20. 3. jsme navštívili Hasičské muzeum ve Vizovicích. Prohlídku provázel výklad místního starosty sboru dobrovolných hasičů. V muzeu se vystavují exponáty, které se v místním SDH zachovaly. Mohli jsme vidět pumpovací stříkačku za koně nebo starý hasičský vůz. Jsou zde také uloženy kroniky sboru nebo fotografie s veliteli a starosty. Nachází se zde také vitrína s poháry a diplomy, které SDH Vizovice vyhrálo. Poté jsme se přemístili do místní hasičárny, kde byla už nová technika. Nutno podotknout, že technika je úplně nová a připravená vždy k výjezdu. Myslím si, že se nám ozvláštnění schůzky líbilo a rádi bychom někam jeli i příště.
(Martin Tomšíček)

Pouť na sv. Hostýně

Slunečné počasí přivítalo v sobotu 25. dubna na sv. Hostýně účastníky XXII. Mezinárodní hasičské poutě. Po nástupu se průvod pod vedením ing. Hanáka a za doprovodu dechové hudby Lidečanka přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravil přítomné starosta SH ČMS ing. Karel Richter. Také senátor Jiří Čunek pozdravil poutníky a vzpomněl historii hasičských poutí. 113 hasičských praporů přivedlo účastníky poutě do baziliky. Mši sv. celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje velkou tradici této hasičské poutě. Také z Neubuze vyjel autobus s poutníky na hasičskou pouť. I s dětmi nás bylo třicet. Z Březové se vypravilo více poutníků a jelikož má autobus omezenou kapacitu někteří museli stát. Ze strany dopravce ze Vsetína nastaly komplikace, doufáme, že tato vzniklá situace nikoho nepopudila a že se všichni vrátili domů spokojeni.

Pouť v naší obci

První neděle v měsíci květnu patří pouti v naší obci, kdy slavíme sv. Floriána, který byl římským vojákem a zastáncem křesťanů. To se mu stalo osudným. 4. května r. 304 mu byl přivázán na krk mlýnský kámen a byl vhozen do řeky Enže. Tento mučedník je ochráncem před ohněm a patronem hasičů. Jeho obraz nebo soška zdobí většinu hasičských zbrojnic. Je zobrazován jako římský voják ve zbroji, s mečem a korouhví, s putnou, z níž lil vodu na hořící kostel (kapli). V den jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, jinak by mohlo usedlost stihnout velké neštěstí - požár. Také letos jsme důstojně uctili našeho patrona 3. května mší sv. před místní kaplí. Na závěr bylo naší p. starostkou vzpomenuto 70. výročí osvobození naší vlasti a vzpomínka patřila i Stanislavu Chovancovi, který položil svůj život za svobodu v naší vlasti.

Zahájení sportovní sezóny

Sportovní hasičská sezóna začíná okrskovou soutěží. V letošním roce byla 30. května na Hrobicích. Po návratu ze soutěže hasiči pokáceli obecní májku. Přestože se začínalo až po sedmé hodině, bylo před zbrojnicí hodně dětí a společně s rodiči se dali do řezání kmene stromu a soutěžili, kdo řeže lépe. K této akci patří i opékání špekáčků, počasí se také umoudřilo a mezi přítomnými panovala dobrá nálada. Tak se příští rok zase sejdeme při kácení obecní májky.

Pohárové soutěže

S blížícím se létem začínají hasiči jezdit na pohárové soutěže. Družstvo mužů v sobotu 13. 6. vyjelo na noční soutěž do Zádveřic. Přestože se nad krajem přehnala bouře, soutěžilo se dál. Našim mužům se z technických důvodů nepodařil dokončit požární útok, tak snad příště. 20. 6. pořádalo SDH Loučka noční soutěž, kde naše družstvo mužů dosáhlo velmi pěkného času 19:27 s. V ten den byli i mladší žáci na soutěži v Želechovicích. Nově sestavené družstvo (Lukin, Honza, Adam, Barča, Marťa a Paťa) útok nedokončilo, ale teprve získávají své první sportovní zkušenosti a pokud budou trénovat, výsledky se brzy dostaví. Poslední sobota v měsíci červnu byla pro naše družstva velmi úspěšná. Muži v netradičním požárním útoku na Provodově získali pohár za třetí místo. Spřátelený sbor v Lipové pořádal pohárovou soutěž pro děti. Požárnímu útoku předcházel přeskok bariéry, přenos hasícího přístroje a cinknutím na nábojnici (byli jsme kousek od Vrbětic) byl dán povel pro start ostatních soutěžících. Disciplínu splnil na jedničku Adam Vaculka a taky ostatní - Lukin, Honza, Kuba, Barča, Marťa a Paťa se snažili a získali pohár za třetí místo. Přestože to vypadalo na déšť, počasí se nad Lipovou umoudřilo a strávili jsme na místním hřišti příjemné odpoledne. Také na Veselé byla v sobotu 27. 6. noční soutěž . Počasí se vydařilo, ale trať byla velmi málo nasvícena. Našemu družstvu žen (Míša, Lucka, Ivana, Kamila, Míša, Irča a Domča) se podařilo získat pohár za druhé místo. Čas mužů nebyl špatný, ale na pohárové umístnění to nestačilo.

O prázdninách se mladší žáci zúčastnili několika soutěží. Ze soutěže z Tichova přivezli zasloužené 1. místo, z Lipové 3. místo a z Ubla 3. místo, v Želechovicích útok nedokončili.

Muži v létě absolvovali jen 4 noční soutěže. Nejlepší umístění dosáhli v Kašavě, kde obsadili 4. místo. Z denních pohárových soutěží dovezli 1. místo z Liptálu a 3. místo z Provodova. V příštím roce bychom se chtěli s družstvy žáků, žen i mužů zúčastnit většího počtu soutěží.

V sobotu 15. 8. 2015 se uskutečnila na Březové tradiční hasičská soutěž žen a mužů nad 35 let. Rok od roku je těžší dát soutěžní týmy dohromady. Toho bolí koleno, toho kyčel, ten je po úrazu, ten zas na dovolené. Prostě je to nadlidský úkol. Nevzdali jsme to a vyrazili do boje. Ženám se moc nedařilo, ale snaha byla veliká. Bohužel na bednu to nestačilo. Naši muži zahájili soutěž ve velkém stylu a po prvním kole útoku to vypadalo, že budou na bedně! Bohužel ve velmi dobře rozjetém druhém kole nastala technická závada - levému proudu praskla hadice, útok byl neplatný a zklamaní muži skončili na konci startovního pole.

O pohár starostky obce Neubuz 2015

Prázdniny utekly jako voda, dětem začala škola a naši hasiči opět po roce zahájili přípravy naší pohárové soutěže. Letos se konal již 11. ročník O pohár starostky obce Neubuz. Počasí prvního zářijového týdne nás docela nemile překvapilo. Tropy vystřídalo znatelné ochlazení a déšť. V pátek odpoledne se vyjasnilo a my jsme se pustili do stavění stanů, přípravy zázemí pro občerstvení a diváky, závodní trati pro plnění speciálního úkolu a požárního útoku. Speciální úkol v letošním roce byl slalom s pneumatikou. V sobotu jsme se ovšem probudili do deštivého rána a všichni jsme doufali, že "desátá" rozhodne. Měli jsme štěstí! Vykouklo sluníčko a nám všem vykouzlilo úsměv na tváři! Na hřišti začalo být rušno. Sjížděli se malí i velcí hasiči z okolí. Přijelo 13 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. Po nástupu týmů, odtajnění a vysvětlení úkolu soutěž zahájili naši mladší žáci - Anežka, Lukáš, Honza, Patrik, Bára a Adam. Přestože jim chyběl jeden člen družstva, vedli si velmi dobře. V silné konkurenci 13 družstev vybojovali krásné 3. místo. Starší žáci ve složení Jarek, Martin, Prokop, Erik, Mirek, Filip a Adam soutěžili poprvé. Snažili se a obsadili 6. místo z 9 družstev. Po skončení soutěže žáků čekal na děti oblíbený bonbónový déšť letce pana Petra Jungmanna, kterému tímto děkujeme! V odpoledních hodinách začala soutěž dospělých. Na startu se postupně vystřídalo 14 družstev žen a 15 družstev mužů. Některým se dařilo, jiní postrádali trochu toho štěstí. Družstvo našich žen bojovalo statečně a dlouho se drželo na 4. místě. Složení našeho družstva bylo letos trošku kuriózní - Domča Trunkátová a 3 dcery s maminkami - Ivana a Irča Tomšů, Gábina a Míša Dřevikovské, Kamila a Míša Gargulákovy. V konečném pořadí obsadily 7. místo. Našim mužům chybělo štěstí, po chybě v útoku se umístili na 11. místě. Zlato si v kategorii mužů odvezla Veselá, v kategorii žen družstvo Všemina "B". Stříbro i bronz shodně v obou kategoriích získala družstva z Ubla (stříbro) a z Lipové (bronz). Všem blahopřejeme! Po celý den panovala na hřišti dobrá nálada, bylo připraveno bohaté občerstvení a pro děti malování na obličej v podání paní Kateřiny Oškerové, které bychom chtěli moc poděkovat! Poděkování patří všem, kteří se postarali o přípravu a prů- běh soutěže, o výborné občerstvení a obsluhu, hasičům z Hrobic za časomíru, rozhodčím, obci Neubuz za spolupráci a paní starostce za moderování celé soutěže. Za rok nashledanou!

Hasičský výlet

Prázdniny jsou tím nejlepším časem uskutečnit výlet s dětmi z hasičského kroužku. Nejdříve jsme se v pátek "rozhý- bali" na bowlingu ve Vlčkové. Noc z pátku na sobotu jsme strávili na hasičské zbrojnici. Po vydatné snídani nás Avie dovezla na vlakové nádraží ve Vsetíně. Odtud jsme vlakem pokračovali do Brumova. Počasí bylo nádherné, dobře se šlapalo ke zřícenině hradu Brumov. Na místě se nás ujal průvodce a začala velmi zajímavá prohlídka hradu, který má bohatou historii. První zprávy o existenci hradu pocházejí z r. 1224. Vystřídalo se zde hodně pánů. Za zmínku stojí, že hrad vlastnil např. král Zikmund, král Matyáš Korvín. Svou návštěvou poctil hrad i Karel IV. Během let došlo ke střídání majitelů, ale i rozšíření brumovského panství. V době válek byl hrad důležitou vojenskou pevností ve Vlárském prů- smyku. Později zasáhly hrad požáry, přestal plnit funkci panského sídla a změnil se v ruinu. V letech 1977-1982 proběhl na hradním vrcholu archeologický vý- zkum a podobně jako na hradě Lukov došlo díky skupině nadšenců k odkrytí zbytků hradu a areál začal sloužit k turistickým a kulturním účelům. Prohlídka historického místa nás nadchla, ale zároveň unavila.
Proto jsme na velkém nádvoří ve stínu mohutných lip spořádali vydatnou svačinu, po odpočinku si koupili něco na památku, písničkou jsme se rozloučili s panem průvodce a po Hradních schodech se pokračovalo do města Brumova. Nešlo obejít cukrárnu s výbornou zmrzlinou, dále jsme pokračovali kolem kašny a kostela sv. Václava na vlakovou zastávku. Jelikož nám zbýval čas, v rámci kulturního vzdělávání byl naší další zastávkou místní hřbitov a hrob významného spisovatele Ludvíka Vaculíka. Cestou vlakem zpět se dětem líbily především dlouhé tunely. Na Vsetíně na nás čekala Avie a po cestě domů se zpívalo ,,Sláva nazdar výletu". V tento den se měly děti nejenom pobavit ale i poznat krásy Valašska. Tak snad se to povedlo a budou vzpomínat na hezký prázdninový výlet.

Pojezdová soutěž

V sobotu 17. 10. 2015 se družstvo mladších a starších hasičů zúčastnilo pojezdové soutěže. Děti plnily úkoly celkem v sedmi okolních obcích. Účast byla velká. Mladší žáci i přes obrovskou snahu skončili na 6. místě. Velkým příjemným překvapením bylo 1. místo na- šich starších žáků! Blahopřejeme!

Pečení perníků

Ani jsme se nenadáli a rok 2015 pomalu končí. Prožíváme krásné adventní období a připravujeme se na Vánoce. Děti v hasičském kroužku se pustily do pečení perníků. Paní Blanka Juříková nám připravila výborné perníkové těsto. Všichni si přinesli vše potřebné a mohlo se začít. Děti jsou rok od roku šikovnější. Brzy byly plechy s těstem připravené na pečení. Vůně upečených perníků, dráždila chuťové buňky a každý chtěl co nejdříve ochutnat sladkou voňavou dobrotu. Samozřejmě nechybělo namáčení perníků do čokolády a zdobení. Než poleva ztuhla, ještě jsme si povídali a hráli slovní hry na téma Vánoce. Míša s Dominikou napečené perníky daly do sáčků, aby se každý doma pochlubil, jak se společné dílo podařilo. Na pečení se za námi přišel podívat tatínek se svými kluky, kteří by měli zájem chodit do hasičského kroužku. Perníky jsme pekli den před Mikulášem a dětem bylo nutné připomenout, že budou chodit i čerti. Rachot s řetězem na chodbě zbrojnice s některými pěkně zacloumal.


Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za celoroční podporu a zároveň Vás upozornit na novou galerii, kterou naleznete zde:

http://sdhneubuz.rajce.idnes.cz/