Březen 2012

!POZOR!

14. března 2012 v 20:30
Hasiči budou bývat každý pátek v 16:30 hod. na hasičské zbrojnici. Přinést 50Kč- členské příspěvky.