Prosinec 2011

PF 2012

22. prosince 2011 v 16:35

Rok 2011

22. prosince 2011 v 16:26 Co se událo...

Valná hromada

Jako každý rok u nás proběhla 15. ledna Valná hromada. Zůčastnili se jí zástupci všech sborů 11. okrsku. Prodiskutovaly se akce, které proběhly v uplynulém roce a také jsme se dozvěděli akce na nadcházející rok.Odznaky odbornosti

20. duna se konaly zkoušky k získání odznaků odbornosti mladých hasičů. Všichni zkouškou prospěli výborně. Získali tyto odznaky: Strojník: Domča Trunkátová, Kuba Bělíček
Preventista: Míša Garguláková, Zuzka Pavelková
Kronikář: Kačka Sedláčková, Matěj Zábojník

Končiny

5. března jsme byli součástí masopustního průvodu. Do kroku nám vyhrávala dechovka, navštívili jsme každý dům, kde pro nás měli připraveny různé dobroty. Počasí nám přálo a užili jsme si spoustu legrace.Štípský beránek

SDH Štípa pořádala, 2. dubna sportovní klání mladých hasišů. Jedná se o závod požární všestranosti. Na trati dlouhé cca. 3 km plnilo pětičlenné družstvo jednotlivé úkoly. Na tuto akci se sjelo 20. družstev ml. žáků a 30. družstev st. žáků. Celkově jsme obsadili 20. místo. Muíme trénovat, abychom příští rok byli lepší.

Hasičská pouť na sv. Hostýně

V sobotu 30. dubna proběhla na sv. Hostýně již 18. Hasičská pouť. Za krásného počasí, které je v posledních letech k organizátorům příznivé, se opět setkali hasiči České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby "Lidečanka" přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravil přítomné starosta SH ČMS Ing.Karel Richter, generální ředitel HZS ČR gen.mjr. Ing. Miroslav Štěpán a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek. Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Devadesát praporů lemovalo boční strany baziliky tak, aby se co nejvíc uniformovaných hasičů (asi dva a půl tisíce ze 140 SDH) dostalo dovnitř. V průběhu mše sv. byly požehnány nové sochy a hasičské prapory. Hasičům se dostalo poděkování za náročnou práci pro spoluobčany, ale i celou společnost. Mše sv. byla ukončena požehnáním. Letos jsme autobus doplnili hasiči z Březové. Domů jsme odjížděli spokojeně s přáním "………nashledanou příští rok".Májka

Stavění májky je zvyk s tisíciletou tradicí. Připomínály, že se příroda probudila, symbolizovaly nový život a přicházející úrodu. Tradicí místních hasičů je 30.dubna postavit obecní májku. Nejdříve se musí vyhlídnout v lese hezký smrk, pokácí se a přinese k dalšímu opracování. Z kmene se musí odstranit kůra a začíná především pro děti a maminky příjemná povinnost nazdobit májku krepovými mašlemi. Pak musí nastoupit zdatní muži, kteří pomocí žebříků zvednout májku do svislé polohy, aby zpestřila prostor na návsi po celý květen. Posledního května její období končí a májka se musí pokácet. Tentokrát to jde snáz, protože strom je řádně zeschlý a tím pádem lehčí. Kácení májky se stává zábavou pro děti, které sbírají krepové mašle a spolu s rodiči rozřežou strom na polena, aby si všechni mohli opéct výborné špekáčky. Ti kteří přišli letos si mohli posedět ve zbrojnici, pobavit se a těšit se zase na další příjemné posezení u "hasičů".Okrsková soutěž v Trnavě

Letošní soutěž 11. okrsku se konala 7.května na fotbalovém hřišti na okraji Trnavy. Tak jako každý rok šlo vítězným družstvům mužů a žen o postup do okresního kola v Hřivínovém Újezdě. Neubuzká družstva podala tradičně výborný výkon. Muži se umístili jako první (čas PÚ 20.49) a postoupili do okresu, ženy byly na druhém místě (čas PÚ 26.39)a do prvního chyběly setiny sekundy. Mladší žáci předvedli svoji šikovnost a získali pohár za 2. místo (čas PÚ25.78). Starší žáci nezklamali a obsadili krásné 1. místo (čas PÚ 18.89). Počasí bylo výborné ,atmosféra vynikající a domů si čtyři soutěžní družstva dovezly 4 poháry.

Pouť

8.května v naší obci probíhala pouť. Jako každý rok jsme se jako hasiči zůčastnili mše svaté před obecní kapličklou.Exkurze na přehradě Slušovice

V úterý 17. května jsme se vydali na prohlídku Slušovické přehrady. Věnoval se nám pan hrázný s manželkou, kteří mají přehradu na starosti. Ukázali nám prostory vodní nádrže, kam bychom se nikdy nedostali např. do přehradní věže, kde se odebírají vzorky, měří se hladina vody atd. Velmi se nám líbil tunel pod hladinou přehrady, dlouhý 135m. Myslím si, že někteří z nás se i báli. Tato exkurze byla velmi zajímává a všem se líbila.


Hra Plamen

Ročník 2010-2011 hry Plamen vyvrcholil ve dnech 21-22 května na stadionu v Otrokovicích. V sobotu probíhaly štafety na tartanovém povrchu. Kdo sledoval tato sportovní klání jistě mi dá za pravdu, že soutěž se dá přirovnat k atletickým závodům. Ti kteří umějí dobře běhat mají šanci na první místa. Jelikož jsme doma trénovali na hřišti tzv. člunkový způsob, zjistili jsme, že našemu družstvu dělal problém se zorientovat na oválu. V neděli se pokračovalo tzv. "královskou disciplínou" kdy družstva předvedla požární útoky. Našim se podařil útok v čase 18.31 a umístili se na 8 místě. Celkové hodnocení ročníku 2010-2011 spočívá: podzimní kolo: závod požární všestrannosti a požární útok CTIF. Jarní kolo: štafeta 4x60m, štafeta CTIF, a štafeta požárních dvojic a požární útok. Dále se hodnotí vedení kroniky do které se zaznamenává celoroční činnost mládeže i to musí splňovat dané požadavky (besedy, brigády,výlety atd.). Další bod hodnocení je plnění odznaků odbornosti (min5 členů musí získat odznak). Po sečtení všech bodů se dostáváme k celkovému hodnocení. Naši mladí hasiči obsadilo z celkového počtu 24 družstev velmi pěkné 9 místo. Všichni si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci sboru a obce.

Okresní kolo v Hřivinovém Újezdě a Pohárové soutěže

18.června jsme se jako vítězové okrskové soutěže účastnili okresního kola požárního sportu v Hřivinovém Újezdě. Konkurence byla velká, přesto se naši soutěžící snažili dosáhnout ve štafetě 4x100m i v soutěži jednotlivců co nejlepší časy. Po štafetách začaly požární útoky. Bohužel nás zradila savice, která nevydržela a odpojila se od kovového spoje. Rozhodčí neuznali technickou vadu materiálu a požární útok nebyl hodnocen. Hoši byli zklamaní, ale je to sport " tak snad příště! Ale všechno zlé je k něčemu dobré a tak jsme si to vynahradili na pohárové soutěži 25.června na Veselé, kde si místní vymysleli pro 1-2 proud překážky a tím zpestřili průběh celé soutěže. S časem 19.13 přivezli muži pohár za 1 místo. 9 června pořádali hasiči na Hrobicích soutěž o pohár starosty obce. Náš sbor zastupovali ml. žáci a přestože se vyskytly chybky, uměli si poradit a přivezli pohár za 2. místo. V kategorii dospělých soutěžili muži, protože po zastavení časomíry opět pozlobila savice (bude se muset koupit nová) útok byl rozhodčím uznaný a muži obsadili 3. místo.


Noční soutěž v Kašavě a Loučce

Družstvo dorostu se velmi rádo zůčastňuje nočních hasičských soutěží a zůčastnili se i letos, a rovnou 2krát. První se konala 25. června v Loučce, kde se jim požární útok nevydařil a získali N. Druhá soutěž proběhla 30. července v Kašavě a umístili se na 5. místě.


Pohárová soutěž Březová nad 35 let

Obec Březová, každoročně pořádá hasičskou soutěž žen a můžů nad 35 let a ani npř:ějaký úkol naaše družstva nemohla chybět. Soutěžící mají zaúkol provést požární úzok, ale aby to nebylo tak jednoduché, musí proběhnou štafetu, kde každý člen plní nějaký úkol, např. pití piva, šroubování koše na savici atd. Obě družstva nakonec vybojovala 2. místo.


Pohárová soutěž Neubuz

V sobotu 3.9.2011 se v Neubuzi konal již 7.ročník pohárové soutěže v hasičském sportu. Soutěžící družstva se začala sjíždět již od 11 hodin. V pravé poledne odstartovala soutěž mladších a starších žáků slavnostním nástupem. Po poradě vedoucích družstev a ujasnění podmínek soutěže nastoupilo jako první družstvo mladších žáků z Neubuze, aby všem předvedlo, jak by to mělo vypadat. O tom, že se jim útok i s doplňkovou disciplínou (protahování míčku hasičskou hadicí) povedl, svědčí 1.místo v silné konkurenci 9 družstev. Stříbro získali ml. žáci z Provodova a bronz ml. žáci z Hrobic.
Stejnou trať zdolávali i starší žáci. I tady domácí družstvo nezklamalo a získalo zlato, stejně jako Provodov - stříbro. Bronz získalo družstvo starších žáků z Trnavy. Družstev starších žáků bylo celkem sedm.
Poté následoval oblíbený přelet letadla se shazováním sladkostí a slavnostní vyhlášení výsledků žákovské soutěže a předání pohárů a diplomů . S oceněním pomáhal starostce mimo jiné i major Jiří Moskva z HZS ze Zlína. Ten také přivítal na slavnostním nástupu všechna družstva dospělých.
Na soutěž přijelo 10 družstev žen a 10 družstev mužů. Celkový počet soutěžících družstev včetně žáků činil 36. Tak velký počet soutěžících ještě Neubuz na pohárové soutěži nehostila. K velké účasti určitě přispělo nádherné letní počasí, které bylo jako na objednávku. Děti pobíhaly za terči a zchlazovaly se sprškou vody tryskající z proudnic soutěžících hasičů. Dospělí se raději než vodou chladili vychlazeným pivem a kofolou. Hlad se zaháněl výbornými klobásami z udírny a děti pořádaly jeden párek v rohlíku za druhým.
Také soutěž dospělých byla dramatická a bojovalo se o každou setinu vteřiny. U žen vybojovaly zlato ženy "B" z Hrobic, stříbro ženy z Březové a bronz vybojovalo družstvo žen z Neubuze. U mužů si zlatý pohár odvezli chlapi z Lutoniny, stříbro získalo družstvo "A" ze Zádveřic a bronz muži z Hrobic. Ti si navíc domů odvezli sud piva a čestné uznání za pomoc obci Neubuz při bleskové povodni, která Neubuz potrápila 30.6.2011.
Soutěž se vydařila. Počasí bylo ukázkové, všichni bojovali v duchu fair -play a nikomu se nestal žádný úraz. Pochvalu zaslouží pořadatelé, kteří zvládli vše na jedničku.
A na závěr Vás zveme už na 8. ročník soutěže, která se uskuteční za rok , první víkend v září.Pojezdová soutěž

24. září 2011 se uskutečnila Pojezdová soutěž mladých hasičů. Tato soutěž probíhá projížděním okolních obcích, kde se plní různé úkoly. Tento rok se začínalo ve Všemině. Tam si pro nás připravili běh v gumácích, které byly každému minimálně o 5 čísel větší. Pokračovali jsme dál do Neubuze, Slušovic, na Veselou, do Podkopné Lhoty a do Trnavy. Úkoly byly opravdu zajímavé. Poslední úkol a vyhlášení nás čekalo na Veselé, kde se rozdaly poháry a dostali jsme maxi pizzu. Umístili jsme se na krásném 2. místě.

Okresní kolo hry Plamen 2011/2012

Místo konání: Racková
Datum konání: 15.10.2011
Počasí: Soutěž se koná za každého počasí. (trochu přituhovalo, ale sluníčko nás ještě zahřálo)
Kategorie: starší žáci, ale jelikož nás bylo málo museli " naskočit" i ti nejmladší".
Soutěžní disciplíny: Závod požární všestrannosti (tzv. branný závod) v délce 3km na pěti stanovištích soutěžící (Dominika T, Kuba B, Kuba H, Matěj Z, Míša Z) plnili nelehké úkoly.
Požární útok CTIF devět soutěžících společně vybíhá na trať s překážkami roztahují hadice stříkají na terč a vážou uzly. Celkové hodnocení spočívá v souhře všech soutěžících.
Strava:výborné párky a teplý čaj po celou dobu soutěže
Hodnocení: bylo dle směrnic hry Plamen za ty roky co na soutěže jezdíme, víme že rozhodčí jsou nekompromisní a vidí každou chybičku. A jako vždy se nám podařilo nějaké ty chyby "nasekat" z celkového počtu 23 družstev jsme se umístnili na 10 místě. Na jaře musíme zabodovat, aby to bylo ještě lepší.Vánoční perníčky


Perníky jsou první sladkostí, kterou začínáme péct na počátku adventu. S pečením perníku vstupuje do našich domácností určité magické kouzlo. Je to nejenom krásná vůně rozmanitých druhů koření zlatavého medu, ale i jistá předzvěst a radost z blížících se Vánoc a rovněž špetka staré tisícileté vánoční tradice. Perníčky lahodně chutnají, jsou milou vánoční dekorací a také potěší jako dárek.
V roce 2006 jsme začali s dětmi v hasičském kroužku v předvánočním čase péct perníky. Z připraveného těsta jsme vyváleli tenké pláty a pomocí tvořítek se vykrajovali různé vánoční motivy a zvířátka ,co se komu líbilo. Takto zpracované těsto se dalo na plech, potřelo vajíčkem a v troubě upeklo. Potom následovalo zdobení bílou polevou a čokoládou. Všichni se těšili až si pochutnají na té voňavé kráse. V průběhu let se do pečení perníků zapojila nejenom děvčata, ale i

kluci, kterým šla práce "hezky od ruky". Nejednou mezi nás zavítali i místní občané, které přilákala vůně jež se nesla návsí. Poslouchali jsme koledy a vytvářeli předvánoční atmosféru. Jelikož jsme se za ty roky vypracovali co se týče "šikovnosti" oslovila nás v loňském roce paní starostka, aby se perníky pekly společně s ostatními dětmi, ale i maminkami a babičkami. Přiučili jsme se něco nového a upečené perníky mohly ochutnat nejen děti, ale i všichni občané, kteří přišli k rozsvěcenému stromečku na návsi zazpívat si vánoční koledy. V letošním roce budeme v této započaté tradici pokračovat a u stromečku si pochutnáme na pernících, které jsou symbolem českých Vánoc.


Rok 2010

19. prosince 2011 v 15:31 Co se událo...

Valná hromada 2010

9. ledna 2010 proběhla každoroční valná hromada. Účast byla hojná. Jednotlivé družstva nejprve přečetly své zprávy, poté se o slovo přihlásil i starosta Miroslav Dubovský a místostarostka obce Renata Zábojníková a také někteří zástupci hasičských sborů.


Bowling 16. ledna 2010

16. ledna si družstvo žáků a někteří dorostenci vyrazili tak jako každý rok zahrát bouling na Vsetín. Při cestě zpět nám to nedalo a museli jsme zastavit na hranicích okresů, abychom se pokochali výhledem na zasněženou krajinku a kouzelné větve stromů obalené námrazou.


Končiny 2010

V sobotu, 13. února 2010, prošel obcí tradiční každoroční Končinový průvod. Tento vyrazil před desátou hodinou od hasičské zbrojnice na Paseky a odtud prošel Neubuz do Hořanska, pod Bílou Hlínu, do Budína a dále až k Moštárně, kde zkončil. Večer se pak ve společenské místnosti nad obchodem konalo pochovávání basy.


Co děláme na schůzích?

Páteční hasičské schůze nejsou jenom o tom, naučit se něco nového z oboru, opakovat si známé věci, cvičit nebo starat se o majetek hasičů. Vedoucí mládeže se snaží na každý pátek vymyslet aktivitu, která by děti zaujala a bavila.
Přes zimu jsme nuceni pobývat na hasičské zbrojnici. Někdy jsou žáci zcela spontanní a zabaví se sami hraním stolních her nebo například stavěním velké pyramidy z plastových kelímků.

Odznaky odbornosti

20. března 2010 se vybraní členové družstva žáků SDH Neubuz účastnili zkoušek pro udělení odznaků odborností. Testy prošli Michaela Garguláková, Ondra Oškera (odbornost strojníka) Lucka Minaříková, Zuzka Pavelková (odbornost kronikáře) Kuba Bělíček, Dominika Trunkátová, Kuba Hynčica, Katka Sedláčková a Matěj Zábojník (odbornost preventisty).


Štípský Beránek

27. března 2010 se ve Zlíně-Štípě uskutečnil 7. ročník velikonoční soutěže Štípský Beránek. Neubuz reprezentovalo družstvo starších žáků. Čekala je jediná disciplína a to braňák o délce 5 km.Reprezentovali nás Kuba Hynčica, Míša Garguláková, Věrka Oškerová, Katka Sedláčková, Dominika Trunkátová a jako náhradník Ondra Oškera.


Návštěva požární stanice ve Zlíně

17. dubna 2010 se zájemci z řad hasičů zúčastnili exkurze u profesionálních hasičů ve Zlíně. Tyto akce se pořádají opakovaně a vždy nás na nich něco zajímavého překvapí.


Velikonoční výlet na Vartovnu

1. dubna 2010 byl pro žáky uspořádán každoroční jarní výlet. Tentokrát byla cílem rozhledna Vartovna u Vizovic. Po zdolání cíle jsme se s hladovými břichy zastavili na Sirákově na oběd.


Hasičská pouť na Svatý Hostýn

24. dubna 2010 se někteří členové neubuzského hasičského sboru zúčastnili každoroční pouti na Svatý Hostýn. Sjely se sem sbory z celé republiky i zahraničí a hasičské uniformy zde byly k potkání doslova na každém kroku.


Stavění Máje

Květnové stavění Májky patří ke každoročnímu kolorytu většiny obcí. V roce 2010 se v Neubuzi za účasti hasičů stavěly 1. května dvě májky.


Pouť v Neubuzi, 2. května 2010

2. května se uskuečnila pouť v naší obci. Před hasičárnou byla vystavena historická a novodobá hasičksá technika. Při příležitosti mši svaté se uskutečnilo posvěcení nového zvonu a nové požární stříkačky.


Plamen 2009/2010 - jarní kolo

O víkendu deštivého 14. a 15. května se na atletickém stadioně na okraji Otrokovic uskutečnilo jarní kolo celostátní požární hry Plamen. Štafety a požární útoky tak završily sezónu 2009/2010.
V sobotu měly slovo štafety. Konkrétně se jednalo o štafetu 4x60 m, štafetu dvojic a štafetu CTIF.
V propršenou neděli pak byly provedeny útoky žáků, souběžně s nimi i štafeta dorostu a poté i útoky dorostu.

Soutěž 11. okrsku, 29. 5. 2010

29.5.2010 se uskutečnila v Neubuzi Okrsková soutěž. Umístili jsme se na velmi dobrých místech. Mladší žáci 1. místo, starší žáci 1. místo, ženy 5. místo, muži "A" 1. místo a muži "B" 9. místo.

Bowling 11. 6. 2010

V rámci každotýdenní schůzky mladých hasičů jsme se vypravili na bouling do Vlčkové. Rezervovány byly dvě dráhy pro mladší a starší hasiče. Všichni se skvěle bavili a nakonec ani nebylo důležité kdo získal kolik bodů.


Výlet na Vartovnu 13. 6. 2010

13. června 2010 se několik zájemců s našeho sboru vydalo na výšlap na novou rozhlednu Vartovna. Asi 8 kilometrů východně od Neubuze se do výšky 37 metrů nad zemí tyčí tato ještě novotou zářící stavba. Žáci hasičů si sem udělali výlet již o letošních Velikonocích. Součástí tohot výšlapu byl taky oběd na Sirákově a cesta zpět do Neubuze přes Oškerovy paseky.

O pohár starosty obce Neubuz 2010

Tradičně první záříjovou sobotu proběhla v Neubuzi pohárová soutěž. I přes nepříznivé počasí se jí zúčastnilo celkem 13 družstev žáků a 20 družstev mužů a žen. Přijely se zúčastnit i družstva mimo 11. okrsek, jmenujme například Jasennou, Prštné, Loučku nebo daleké Strahovice, které se nachází na hranici s Polskem u Opavy.
Pohárové soutěže umožňují menší modifikaci disciplíny požárního útoku. Na soutěžích jsme se setkali se zatloukáním hřebíků, pití piva, prolézáním ocelové konstrukce koše, nasazování přilb a podobně. Letošní klání bylo pro žáky spestřeno nafukováním balónků, který si sami vybrali, za pomocí pumpičky. Prasknutí balónku a zmáčknutí klaksonu bylo pro družstvo znamení ke startu. Muži a ženy měly za úkol přenést jednoho člena na zádech slalomem a zmáčknout klakson.

Pojezdová soutěž 2010

Další ročník unikátní pojedzové soutěže 11. okrsku se uskutečnil 25. září 2010 a postupně se projelo 7 okolních obcí od Všeminy přes Neubuz, Slušovice, Veselou, Březovou až po Trnavu a Podkopnou Lhotu.


Soustředění 2010

V rámci přípravy na letošní podzimní kolo hry Plamen se družstva žáků vydala 9. října na soutstředění do RS Trnava. V krásném prostřední si děti užily mnoho legrace, ale také nasbíraly potřebné znalosti a dovednosti na soutěž. Děkujeme obci za finanční podporu této akce.

Plamen 2010/2011 - Podzimní kolo

Nový roční hry Plamen byl zahájen 16. října 2010 v perfektně připraveném prostředí sportovního areálu v Loučce. V soutěži se utkávají desetičlenná družstva, jejich členové mají od 6 do 15 let. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V požárním útoku CTIF s překážkami se naše družstvo umístilo na 10. místě a v závodu požární všestranosti jsme byli na 11. místě. Na to,kolik času jsme věnovali tréninku, to mohlo být lepší. Celkově jsme tedy byli na 10. místě.


Výlet do Velkých Karlovic

V den volna 17. listopadu 2010 se žáci SDH Neubuz vydali na výlet do stájí a muzea ve Velkých Karlovicích. Navětívili jsme profesionální dostihové stáje Valencio F. Holčáka. Milovníci koní znají svěřence z této stáje, nejenom z dostihů ze Slušovic, ale i z Velké Pardubické. Viděli jsme vskutku nádherné koně, kterým chutnala mrkev a jablka, které jsme jim přivezli. Dále jsme si prohlédli kupecký dům, sloužící jako Karlovské muzeum, které návštěvníkům přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Jeikož nám přálo počasí, šli jsme se projít na Kyčerku, kde začínala lyžařská sezóna. Po dobrém obědě jsme se vrátili vlakem na Vsetín a domů.


Rok 2009

19. prosince 2011 v 15:07 Co se událo...

Valná hromada


17.1.2009 se uskutečnila valná hromada. Úvodní slovo si vzal Stanislav Tomšů. Poté se shruly všechny uskutečněné akce roku 2009 a přišla na řadu diskuse. Součástí programu bylo také předání pamětních diplomů Tomášovi Tomšů a Romanovi Václavíkovi, kteří ukončili své působení za žáky a budou nadále pokračovat u mužstva můžů, také byl představen nejmladší člen SDH Neubuz a předána průkazka jeho rodičům.

Končiny 2009

21. února 2009 prošel obcí tradiční končinový průvod. Krátce po půl desáte ráno vyrazil od hasičské zbrojnice směrem na Paseky a postupně obešel celou obec. Večer se pak ve společenské místnosti konalo pochovávání basy.


"Přezimování" v tělocvičně

Žákům SDH Neubuz byla přes zimu nabídnuta tělocvična pro jejich srazy. Přes zimu je těžké pro děti vymýšlet program, který by je bavil. Tělocvična skýtá větši možnosti, např. hraní míčových her.


Schůze okrsku, Neubuz

15. března 2009 proběhla na zbrojnici v Neubuzi schůze 11. okrsku.


Exkurze u Tondy


20. března 2009 měli mladí hasiči možnost nahlédnout do dílen, kde se servisuje závodní speciál rallye jezdce Tondy Nováka. Děti hasičské auto velmi zaujalo a posedět si za jeho volantem bylo pro každého velkým zážitkem.

Soustředění žáků 8. - 10. května 2009, RS Trnava

8. - 10. května 2009 se družstvo mladších a starších žáků a taky vybraní dorostenci vydali na soustředění do rekreačního střediska v Trnavě.
Hlavní náplní bylo koncentrovat žáky a natrénovat všechny štafety, aby jsme je na jarním kole hry Plamen, které se konalo následující sobotu, předvedli s co nejméně trestnými body a v co nejlepším čase.
Dorostenci pak trénovali také štafetu pro soutěže jednotlivců.
V pátek jsme v odpoledních hodinách přijeli do střediska a ubytovali se. Do večera bylo pořád dost času, takže následoval trénink štafety dvojic a štafety CTIF. Mezi tím, co žáci pilovali CTIFko, připravovali se noví členové sboru na splnění úkolu při jejich slavnostním pasování, které se odehrálo po večeři. Pasování se nemohl ujat nikdo jiný než čestný starosta sboru pan Chovanec.
Následující sobota začala pěkně svižně budíčkem v 7 hodin a rozcvičkou, kterou už předchozí večer slíbil strýc Staňa. Po snídani jsme se připravili na túru, na kterou jsme vyrazili krátce před devátou hodinou.
Cílem byly Vrzavé skály. I přes komplikaci v orientaci v mapě, kde nebyly zakreslenym jsme k nim o půl dvanácté úspěšně dorazili a posvačili. Cestou se tu a tam objevil krásný výhled na Trnavu a okolní obce. Po cestě nazpět jsme se ještě na chvíli zastavili na vrcholku Kopná tyčící se nad Podkopnou Lhotou. Nejnáročnější na celé túře byla jenom prvotní a konečná cesta na turistiskou stezku do strmého kopce od/k rekreačnímu středisku. Všichni jsme se vrátili zpět a v pořádku v po jedné hodině odpolední.
O půl druhé jsme zasedli k jídlu, po kterém následoval odpolední klid pak opět cvičení štafety dvojic a štafety 4x60 metrů. Přijeli se na nás podívat Trunkátovi, Gargulákovi, starosta obce a taky Gerychovi z Trnavy se svými dvěma Bernardýny.
Po večeři byla opět volná zábava v podobě kulečníku, ping pongu a diskotéky.

Plamen 2008/2009 - jarní kolo

16. a 17. května jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen ve Vizovicích. V letošním roce byla soutěž rozdělena na dva dny. V sobotu nás čekaly disciplíny: štafeta dvojic 4x60 m a CTIF. Jirka Gerych nás zastupoval na štafetě jednotlivců. Během dne nás doprovázelo velmi chladné a větrné počasí. Možná to způsobilo, že jsme některé překážky nezvládli. Na druhý den se naštěstí rozsvítilo sluníčko a požární útok se nám na druhý pokus famózně povedl. Po započítání bodů z podzimního kola jsme se umístnili na 14. místě. Potěšila nás hojná účast rodičů, kteří nám přijeli fandit. S krásnými pocity a zdraví jsme se vrátili domů.


Okrsková soutěž Březová, 30. 5. 2009

30. 5. se družstva žen, mužů a mladších i starších žáků zúčastnila okrskové soutěže na Březové.


Pohárová soutěž Veselá, 25. 7. 2009


Pohárová soutěž Hrobice, 8. 8. 2009

Horkého 8. srpna 2009 proběhla na hrobickém hřišti další pohárová soutěž. K zápolení byla tentokrát připravena jen družstva mužů a žen, družstva žáků se vlivem letních prázdnin bohužel nepodařilo sestavit.
Celkem se na soutěž přihlásilo 9 družstev mužů, 7 družstev žen a 2 starších žáků. Neubužané obsadili 7. místo v kategorii mužů a taktéž 7. místo v kategorii žen.

Pohárová soutěž nad 35 let Březová, 15. 8. 2009

15. srpna proběhla na Březové pohárová soutěž. Zúčastnit se jí mohla ovšem jen družstva sestavená z členů starších 35ti let. Neubuz zde slavila velký úspěch, družstvo mužů i žen se umístilo na 1. místě.

Pohárová soutěž Neubuz, 5. září 2009

6. září 2009 se v Neubuzi konal již 5. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce. I přes nepříznivé počasí předchozích několika dnů se k radosti pořadatelů právě tuto sobotu vyjasnilo a tak počasí nenarušovalo sportovní výkony družstev.
Soutěžilo se ve čtařech kategoriích - mladší žáci, starší žáci, ženy a muži. Družstev žáků se sjelo 12 (84 soutěžících), družstev žen 7 (49 soutěžících) a družstev mužů 14 (98 soutěžících). Celkem 231 soutěžících.

Výsledková listina

MUŽI čas
1. Lhotsko A 33.14
2. Neubuz C 38.18
3. Veselá 38.40
4. Neubuz A 42.09
5. Neubuz B 42.79
6. Hrobice B 44.80
7. Trnava 46.13
8. Provodov 47.56
9. Březová A 47.86
10. Hrobice A 51.31
11. Lhotsko B 51.48
12. Všemina B 51.75
13. Všemina A 64.31
ŽENY
1. Lhotsko 41.26
2. Hrobice A 43.42
3. Všemina A 44.13
4. Neubuz 47.23
5. Všemina B 48.88
6. Hrobice B 68.75
7. Veselá 69.75
STARŠÍ ŽÁCI
1. Neubuz 43.03
2. Březůvky 57.04
3. Strahovice 64.11
4. Lhotsko 67.30
5. Trnava N
6. Lhotsko N
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Trnava 39.13
2. Neubuz 42.63
3. Štípa A 52.61
4. Štípa B 89.70
5. Veselá 105.45
6. Provodov N

Pojezdová soutěž, 19. září 2009

19. září se uskutečnila Pojezdová soutěž. Tento rok jsme plnili úkoly v těchto obcích: Neubuz, Všemina, Veselá, Trnava, Slušovice, Březová. Umístili jsme se na 1. místě.


Plamen 2009/2010


Podzimní okresní kolo hry Plamen 2009/2010 proběhlo 10. října 2009 v Lipině u Valašských Klobouk. Družstvo starších žáků SDH Neubuz se na něm umístilo na 6. místě.


Nová požární stříkačka

Dne 14.11. 2009 byla zakoupena nová mašina PS 18. Mašina je určena pro družstvo dorostu, mužů a žen.


Pečení perníčků, 4. 12. 2009

4. prosince 2009 proběhlo na hasičské zbrojnici již tradiční pečení Vánočních perníčků. V ozdobné krabičce si každý člen odnesl část společného díla sebou domů.


Oslavy 70 let sboru - neděle, mše svatá a svěcení praporu

19. prosince 2011 v 14:36 Oslavy 70 let sboru
V neděli, 11. května 2008, proběha tradičně mše před neubuzskou kapličkou. U této příležitosti byl vysvěcen nový prapor SDH Neubuz. Během dne pak bylo možné u zbrojnice shlédnout výstavu hasičské techniky.

Oslavy 70 let sboru - sobota, požární cvičen

19. prosince 2011 v 14:35 Oslavy 70 let sboru
V sobotu, 10. května 2008, proběhlo v obci v rámci oslav 70. výročí hasičského sboru požární cvičení, kterého se zúčastnil jak náš, tak okolní sbory dobrovolných hasičů. Hořely dva kontejnery umístěné v Hořansku a na Bílé Hlíně.
Příprava kontejneru na Bílé Hlíně.
Okolo 13:15 byl vyhlášen poplach, ve 13:20 vyrazilo ze zbrojnice vozidlo SDH Neubuz a mířilo ke splavu u hospody U Kubíčků sát vodu. Postupně přijely vozidla sborů ze Všeminy, Slušovic, Březové, Hrobic, Podkopné Lhoty a Trnavy.
Neubuzský sbor hází savice se secím košem do splavu poblíž hospody U Kubíčků.
Neubuzští...
Zde u školy se proud dělil na dva útoky.
Zdolávání požáru na Bílé Hlíně.
Útok v Hořansku.
Oba požáry byly do 13:50 úspěšně uhašeny, byla sklizena technika a ve 14:10 proběhl nástup všech zasahujících sborů hasičů před obecním úřadem.
Nástup sborů před obecním úřadem.
Poté proběhla v základní škole ukázka záchraňování osob v kyslíkových maskách.

>2000 - 2008<

19. prosince 2011 v 14:32 Brožura 70 let sboru

Nové tisíciletí


S příchodem nového tisíciletí se nic nemění na poslaní sboru dobrovolných hasičů. Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěži na Březové 6.místo. Byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje, savice a kalové čerpadlo. Objednávají se nové vycházkové uniformy. Byla provedena úprava požární stříkačky.
V roce 2001 v době povodní pomáhají hasiči při čerpání vody před obchodem a čistění studní. Družstvo mladých hasičů si nad zbrojnici opravují místnost a zařizují si zde klubovnu.
V roce 2002 žádá o uvolnění s funkce předsedy SDH Neubuz J.Chovanec, jelikož mu jeho zdravotní stav neumožňuje pokračovat v práci pro místní sbor.

Výroční členská schůze prosinec 2002

Úvodem setkání místních hasičů a hostů byla minutou ticha uctěna památka zemřelých členů a to dlouholetého velitele sboru Stanislava Železníka, členů Josefa Vykopala a Jaroslava Šlahaře, kteří odvedli záslužnou práci pro místní sbor. Odstupujícímu předsedovi Josefu Chovancovi byl udělen titul "čestný starosta" za jeho příkladnou práci. Na ustavující schůzi byli zvoleni noví členové výboru.
starosta Michal Vičík
místostarosta Libor Valerián
jednatel Vlastimil Zábojník
pokladník Jan Janota
velitel Petr Semela
referentka žen Stanislava Sovjáková
preventista Stanislav Tomšů
V daném roce jsme se stali pořadateli prvního kola okrskové soutěže v požárním sportu. Ohlasy na průběh celé akce byly kladné ke spokojenosti pořadatelů i hostů. Muži si vybojovali 8.místo. Obec zakoupila nové vycházkové uniformy, ve kterých se mladí hasiči předvedli na místní pouti u kapličky, která je zasvěcena patronovi hasičů sv.Floriánovi. Slavnostní událostí bylo svěcení nového obecního praporu.
Okrsková soutěž 2002 Neubuz
Pouť u kaple sv. Floriana v Neubuzi, slavnostní svěcení obecního praporu, r. 2002, Vl. Drábek, R. Šlahař, J. Šlahař, P. Semela, P. Vala, M. Vičík

2003

V roce 2003 byla k radosti zástupců sboru obnovena činnost družstva žen.
I.Kobylíková (velitelka), I.Tomšů (savice), V.Valová (koš), Z.Červenková (rozdělovač), P.Dubovská (strojník), L.Cholastová, A.Jasenská, M.Švajdová (útok). Děvčata pilně trénovala a na okrskové soutěži v Trnavě obsadila třetí místo, na pohárové soutěži v Hrobicích skončily na čtvrtém místě. Nové členky se aktivně zapojily do organizace dětského dne a do prací spojené s činností sboru.Muži se aktivně podíleli na vyčerpání a čistění studny ve škole a u kaple, čistil se kanál u Revendů. Hasiči zabezpečovali pořadatelské služby při automobilové soutěži,,Rallye sprint Kopná"
Na výroční schůzi požádal o uvolnění z funkce pokladníka Jan Janota, o finance sboru se poctivě staral 29 let. Jeho nástupkyní byla zvolena Ivana Tomšů.
Družstva po okrskové soutěži v Trnavě, 2003

2004

V roce 2004 byla hasiči v obci obnovena dlouholetá tradice "KONČINY",vodění medvěda a pochovávání basy. Poprvé se hasiči z Neubuze ve velkém počtu zúčastnili hasičské pouti na sv. Hostýně. Pouť v naší obci proběhla současně s oslavami jejího vzniku. Bylo naší ctí zúčastnit se ve stejnokrojích slavnostní mše svaté u místní kaple.
V tomto roce vzniká poprvé v historii sboru družstvo žáků. M. Gargulák, J. Gerych, N. Vaculková , G. Bělíčková, T. Vaňharová, J. Trubelík, S. Tomšů, T. Tomšů, M. Václavík, R. Václavík. Na okrskové soutěži ve Všemině získali 1. místo. Jelikož se do soutěžení zapojila všechna družstva (muži,ženy,žáci), bylo nutné nakoupit tyto hasičské potřeby: káď na vodu, základní vybavení družstva žáků (kombinézy,přilby), nové savice, soupravy hadic na štafety, hadice pro žáky požární útok, rozdělovač a proudnice. Byla provedena generální oprava hasičské stříkačky a zakoupen nový hasičský vůz (AVIE).Z velké části zakoupený materiál uhradil Obecní úřad a sponzoři, ale i my jsme výtěžek z kulturních akcí a ze sběru železného odpadu v obci použili na obnovení hasičské techniky.
Na valné hromadě 18.12.2004 byl zvolen nový výbor ve složení:
starosta Stanislav Tomšů
místostarosta Michal Vala
pokladník Ivana Tomšů
strojník Jaroslav Šlahař
jednatel Vladimír Drábek
velitel Miroslav Dubovský
referent MTZ Roman Šlahař
referentka žen Petra Robešová
vel.družst.mužů Tomáš Krutiak
vedoucí mládeže Stanislav a Ivana Tomšů
Okrsková soutěž Všemina, 2004
Pohárová soutěž Neubuz, 2004
Končiny, 2004
První ročník soutěže o pohár starosty obce, 2004, družstvo snů

2005

V roce 2005 bylo zakoupeno díky finanční podpoře sponzorů ( MVDr. V. Gargulák, M. Dubovský st. J. Bartík, M. Minařík , F. Vala) šest vycházkových stejnokrojů pro mladé
členky sboru. Poprvé byly v nových uniformách na hasičské pouti na sv. Hostýně.
Družstvo žáků se zapojuje do hry Plamen (obsadili 14. místo). Na okrskové soutěži ve Slušovicích cvičili muži,ženy a žáci. V rámci oslav založení SDH Březová, byla uspořádána pohárová soutěž starších pánů a dam. Sešla se parta lidí, která si zasoutěžila a dobře se pobavila. Muži získali pohár za 1.místo a ženy za 2.místo. Družstvo žen reprezentovalo 11.okrsek na okresním kole požárního sportu v Tečovicích (získaly 6.místo).
Na pohárové soutěži na Hrobicích se ženy umístnily na 3. místě, muži na 6. místě a žáci na 1. místě. 6. srpna se na místním hřišti konal 1. ročník soutěže "o pohár starosty obce". Požární útok byl zpestřen netradiční disciplínou. Muži obsadili 3. místě, ženy 2. místo.Soutěž uzavřelo družstvo "Snů" ,které předvedlo v netradičních úborech požární útok pro pobavení všech přítomných. Pro nevyhovující stav bývalé hasičské zbrojnice se začalo s její demolicí a následně s výstavbou nové budovy s garáží pro obě hasičská auta a nadstavbou pro členy SDH. Odměnou za celoroční činnost byl poznávací zájezd do Jeseníků.

Družstvo žen, okrsková soutěž Slušovice, 2005, 3. místo
Družstvo můžů se starostou obce M. Dubovským st. po okrskové soutěži ve Slušovicích
Okresní kolo Tečovice, 2005, ženy 6. místo, A. Jasenská, Z. Červenková, P. Robešová, M. Ševců, L. Cholastová, J. Fišnar, I. Tomšů, V.Valová
Pohárová soutěž Březová, 2005, ženy 2. místo, J. Macháčková, M. Matůšů, Jareček, I. Hynčicová, Z.Valová, I. Dubovská, R. Zábojníková, I. Tomšů
Demolice hasičské zbrojnice, 2005
Okrsková soutěž Slušovice, 2005, žáci 2. místo
Zájezd do Jeseníků, 2005
Družstvo žen (v nových uniformách) na hasičské pouti na sv. Hostýně, 2005

2006

Stalo se již tradicí, že se ve větším počtu setkáváme na slavnostním aktivu 11. okrsku. V roce 2006 se přátelské posezení konalo na Březové.Zajištění končin a pochovávání basy zajistili hasiči a pro zpestření masopustního průvodu se zakoupily nové masky. Zima v tomto roce byla velmi bohatá na sněhovou nadílku, pod kterou se hroutily střechy hospodářských stavení. Také my jsme se zapojili pomoci občanům při odklízení sněhu. Tradiční hasičskou pouť na sv. Hostýně provázelo nepříznivé počasí,proto se nám nepodařilo obsadit všechna místa v autobuse. Na jaře pořádáme sběr železného šrotu, občané se zbaví odpadu a sbor získá finanční prostředky na svoji činnost. Na jarním kole hry Plamen ve Zlíně-Loukách obsadilo družstvo žáků 15. místo. Na okrskové soutěži na Veselé obsadili žáci 1.místo,ženy 2.místo a muži 5. místo. Sbory ve Všemině a na Hrobicích pořádaly slavnosti 70 let od svého založení. Atmosféra na těchto oslavách byla velmi přátelská a tato setkání utužují celistvost 11.okrsku.
Družstvo mužů si ověřilo své kvality na požárním útoku na noční soutěži v Kašavě. Druhý ročník o pohár starosty obce provázelo špatné počasí. Ženy obsadily 1. místo, muži 2.místo a družstvo žáků bylo diskvalifikováno. Potěšilo nás, že naši soutěž navštívila paní senátorka Gajdůšková a ujala se předávání pohárů vítězným družstvům. Na návrh starosty 11. okrsku se pořádá 1. ročník Grand-prix. Soutěž pro družstva s netradičními úkoly, byla velmi zajímavá a ukázala se především šikovnost dětí. 1. místo získalo naše družstvo žáků. Ve spolupráci s SDH Všemina jsme pořádali výlet do zoologické zahrady a Dinoparku ve Vyškově. Na podzimní kolo hry Plamen na Rackovou jedou nové členky družstva žáků M. Garguláková a D. Trunkátová. Čtvrté místo bylo velmi příjemným překvapením. Na závěr roku pořádalo SDH Trnava turnaj v sálové kopané,naši žáci získali pohár za druhé místo.
Činnost sboru během roku nespočívá pouze účastí na soutěžích a oslavách, ale jsou i smutnější události,které nás v životě postihnou. Na poslední cestě jsme doprovodili bratra Josefa Jurčíka a Jaroslava Zahořáka.
Končiny 2006 a pochovávání basy.
Mše svatá před kapličkou - otevírání hasičské zbrojnice v roce 2006
Výlet do ZOO Lešná
Výlet do Velkých Karlovic

2007

V následujícím roce 2007,pokračujeme ve své činnosti. Valnou hromadu pořádáme v kulturní místnosti nad obchodem za účasti místních členů a hostů z 11.okrsku. Na útvar do Zlína podáváme hlášení o činnosti sboru za uplynulý rok a platíme členské příspěvky(do18let 40kč,nad 18let 70kč.). Václav Urban byl dlouholetým členem hasičského sboru a vykonal mnoho obětavé práce.S našim zesnulým bratrem jsme se na jeho pohřbu důstojně rozloučili. Průvod maškar s medvědem za doprovodu hudby navštěvuje naše spoluobčany,kteří jsou zváni na pochovávání basy. Těší nás zájem místních divadelníků jejichž zásluhou je pochovávání basy rok od roku lepší. V hojném počtu především dětí jsme navštívili centrum hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Těší nás zájem příznivců našeho sboru, kteří společně s námi navštívili poutní místo na sv. Hostýně ku příležitosti konání hasičské pouti. Ve spolupráci s Obecním úřadem se podílíme na stavění máje. První neděli v měsíci květnu se koná v naší obci pouť. Důstojnou atmosféru vytváří průvod hasičů s obecním praporem a souškou sv. Floriána. Za finančního přispění obecního úřadu, byl zhotoven nový přenosný oltář, aby mše sv. mohla být sloužena před kapličkou pod širým nebem. Žáci se zúčastnili jarního kola hry Plamen ve Vizovicích. Pravidelně jezdíme na pohárovou soutěž na Hrobice. Muži zde obsadili 5.místo, ženy1.místo a žáci 2.místo. Také na pohárové soutěži na Březové výborně reprezentovali náš sbor muži a ženy nad 35let.Obě družstva získala poháry za 1. místo. Starším se sportování zalíbilo a na noční soutěži v Kašavě obsadili 8.místo. 1.září se konal 3. ročník soutěže o pohár starosty obce. Na místní hřiště se sjelo 13 družstev žáků, 4 družstva žen a 9 družstev mužů. Velmi pěkného umístnění dosáhlo všech šest místních družstev.Přálo nám konečně i počasí a za pomoci členů SDH i našich příznivců, vše dopadlo na výbornou V měsíci září jsme byli přítomni na mši svaté konané za živé a zemřelé hasiče 11. okrsku. Do sboru jsme přijali nové malé hasiče J. Bělíčka, J. Kobylíkovou, J. Hynčicu, L. Minaříkovou, O. Oškeru, J. Tomšů, M. Zábojníka a D. Závadu. V hasičské zbrojnici proběhlo slavnostní pasování čestným starostou J. Chovancem. Následovala beseda s hostem České policie a následující den proběhl výlet.Přáli bychom novým členům, aby jim jejich nadšení vydrželo co nejdéle. Pořádali jsme hodovou zábavu s bohatou tombolou, ale s malou účastí občanů. Jaroslav a Roman Šlahařovi, David Schmeidler začali s opravou hasičské AVIE.
Hasičská pouť na sv. Hostýně v roce 2007
3. ročník soutěže o pohár starosty obce, 1. září 2007
Exkurze u profesionálních hasičů ve Zlíně.
Družstvo žáků na turnaji v sálové kopané v Trnavě, 2007
Pohárová soutěž na Březové nad 35 let, muži i ženy 1. místo, 2007
Beseda s policistou ČR, 2007
Pasování nových členů do sboru, 2007

2008

Na valné hromadě v r. 2008 byl odvolán z funkce jednatele Vladimír Drábek a na jeho místo byla zvolena Veronika Valová přejeme ji hodně elánu do další práce. Hlavním zaměřením členů v letošním roce je příprava na oslavy 70-ti let založení sboru, proto je nutné opravit hasičskou stříkačku PS 8, kterou nám věnoval již zaniklý sbor dobrovolných hasičů v Dešné, s její opravou začali Stanislav Tomšů ml. a Miroslav Václavík. Podobně je na tom i Tatra 805, kde je nutno provézt opravu karoserie a nový nástřik. Tohoto úkolu se ujali Jaroslav a Roman Šlahařovi.
Součástí oslav 11.května 2008 je slavnostní svěcení nového hasičského praporu.

>80. - 90. léta<

19. prosince 2011 v 14:31 Brožura 70 let sboru
Výroční schůze se konaly v době, kdy tehdejší společnost pod vedením KSČ dosahovala významných úspěchů. Místní jednota má 98 členů z toho 11 žen. Preventivní prohlídky se prováděly jedenkrát za rok. Referent prevence Miroslav Válek vyzýval občany před vznikem požáru formou relací v místním rozhlase a vyvěšováním protipožárních informací do vývěsní skříňky. Požární technika se nachází v dobrém stavu. Nákladní valníkový vůz TATRA-805, na kterém se nachází veškerá výzbroj a technika, požární stříkačka PS-12 je připravena pro zásah. Novými členkami požární jednoty v Neubuzi se stávají: Čapáková Božena, Chovancová Lenka, Janů Alena, Juříková Miroslava, Janotová Františka, Janotová Jana, Kobylíková Zdenka, Vinklárková Věra, Valová Marta, Hynčicová Ivana, Železníková Zdenka, Oškerová Ivana a Tomšů Lenka.
Družstvo žen obsadilo k velké radosti na okrskové soutěži v Trnavě 1.místo, které jim zajistilo postup do okresního kola ve Valašských Kloboukách. Na této soutěži ve velké konkurenci obsadily děvčata krásné první místo a postoupily do krajského kola v roce 1983 v Březolupech (obsadily 13.místo). Na okrskové soutěži v Trnavě obsadili muži 2.místo a zároveň probíhala soutěž jednotlivců, kterých se zúčastnili Lukeš Jan - 4.místo (získal II.výkonnostní třídu), Libor Valerián - 7.místo a postoupili do okresního kola. Velkou zásluhu na přípravě družstev měli velitel Stanislav Železník, zástupce velitele Zdeněk Vičík a členové sboru Rostislav Čapák, Jan Lukeš, Teodor Vala, Libor Valerián, Jiří Kobylík a Vladimír Hynčica ml.
Svaz požární ochrany ČSSR, jako ostatní organizace sdružení v NF nadále prohlubují své hlavní poslání ochrana životů a majetku v socialistickém i osobním vlastnictví před požáry a jinými živelnými pohromami.
Do podzimního námětového cvičení, které se uskutečnilo v naší obci se zapojilo družstvo mužů a žen a šest družstev okrsku. Preventivní prohlídky byly provedeny ve 104 obytných domech a třech provozovnách. Prohlídek se zúčastnili i členové občanského výboru. Nebyly shledány žádné větší závady, které by musela řešit komise veřejného pořádku.Brigádnických prací se požárníci zúčastňovali dle požadavků občanského výboru. Odměnou za celoroční práci byl zájezd na Jižní Moravu. Novými členkami se staly Jana Revendová a Irena Sládková.Složení výboru ZO Neubuz v roce 1982

předseda J.Chovanec
místopředseda E.Zahořák
referent politicko-výchovné práce V.Hynčica
referent prevence M.Válek
velitel St.Železník
jednatel Z.Vičík
hospodář J.Janota
organizační referent J.Lukeš
mat.tech.referent R.Čapák
referent mládeže Z.Kobylíková
referentka žen B.Čapaková
7. února 1983 zemřel zakládající člen a čestný předseda sboru Jan Čech, který byl 45 let členem a funkcionářem místní organizace a požárnická práce byla jeho koníčkem. V tomto roce se ve Všemině konala okrsková soutěž. Ženy a starší muži obsadili první místa, mladší muži byli diskvalifikováni (nenasátí vody).
Kulturní akce: pořádaly se dvě zábavy, jedna v pohostinství Jednota a jedna v areálu Moštárny. V době prázdnin a dovolených jeli požárníci z Neubuze poznávat krásy hlavního města Prahy a jejího okolí. Základní organizace získala nový přívěs ve kterém je celá výzbroj pro zásahy proti požáru a živelným pohromám. Družstvu žen se dostalo poděkování za reprezentaci základní organizace a obce při okresní a krajské soutěži. Preventista M.Válek upozorňuje relacemi v místním rozhlasu občany na nebezpečí vzniku požárů v topném období a na zákaz vypalování trávy, kde může dojít k vzniku požáru. O údržbu požární techniky se starají řidiči a strojníci, Z.Vičík, J.Kobylík, J.Chovanec ml. a R.Čapák pod vedením velitele S.Železníka. Velkým nedostatkem pro místní organizaci, ale i pro obec, je že není v provozu poplachová siréna (stávající je poškozena a nelze ji opravit). V případě požáru by bylo problémem okamžité svolání zásahového družstva. Členové základní organizace se pravidelně zúčastňují školení výcvikového roku. Na závěr probíhají testy, které prověří nabyté znalosti.
Okresní soutěž Valašské Klobouky r. 1982, ženy 1. místo, I. Tomšů, B. Čapáková, I. Chovancová, Z. Kobylíková, I. Oškerová, F. Janotová, I. Hynčicová, R. Čapák, A. Janů, J. Janotová
Krajská soutěž Březolupy 1983 (13. místo), B. Čapáková, St. Železník (velitel), Z. Kobylíková, M. Matůšů, I. Hynčicová, J.Revendová, I. Sládková, A. Janů

Útok žen Valašské Klobouky 1982
Valašské Klobouky 1982
V roce 1988 slavila základní organizace 50 let od svého založení. V neděli dopoledne proběhla slavnostní schůze, na které byli členové odměnění medailemi za příkladnou práci, věrnost, za zásluhy a pamětními listy ZO SPO. Odpoledne probíhalo poplachové cvičení za účasti místního zásahového družstva a sboru ze Slušovic a Trnavy. Voda byla dodávána z cisterny TATRA (z Trnavy), přes stříkačku PS 12 k ohnisku požáru. Cisterna ŠKODA RTO (ze Slušovic), zdolávala další ohnisko požáru. Toto cvičení bylo velmi dobře oceněno, jak členy základní organizace, tak i občany.
Soutěž prvního kola požárního sportu se v roce 1989 konala na Hrobicích. Družstvo mužů i žen obsadila první místa. Druhé kolo probíhalo v Otrokovicích, kde muži skončili na 10. a ženy na 4.místě.Při nácviku obou družstev velmi aktivně pomáhal velitel S.Železník a S.Zábojník. V měsíci říjnu vznikl požár chaty J.Válka. Jelikož byla ze dřeva lehla popelem. Hašení provedli místní požárníci a požární útvar z Gottwaldova.
V roce 1991 má místní organizace 113 členů. Preventista M.Válek zajistil, aby sbor měl funkční sirénu. V tomto roce došlo ke změně používání názvu požárníci a začalo se říkat hasiči. Na sklonku roku 1991 byla velkou ztrátou pro obec i hasiče smrt Miroslava Kobylíka. Byl velmi aktivním členem sboru, především ve funkci strojníka a později z pozice prvního starosty obce podporoval činnost hasičů v Neubuzi.
V roce 1996 věnoval p. Libor Valerián dvě sošky sv.Floriána. Jedna je umístněna ve výklenku fasády obecního úřadu a druhá v místní kapli.

>70. léta<

19. prosince 2011 v 14:31 Brožura 70 let sboru
70. léta
Výbor zasílá žádost na vojenskou správu do Prahy o příděl vyřazeného požárního vozu.15.května 1970 byla místní jednotě dodána nová dvoukolová motorová stříkačka. Družstvo mužů se na okrskové soutěži v Trnavě umístnilo na 5 místě. Členové se zúčastnili pohřbu tragicky zesnulého Františka Gajdošíka. Vyšší orgány nařizují členům požárních sborů oslovovat se soudruzi. I nadále se provádějí preventivní prohlídky, pořádá se hodová zábava a vybírají se členské příspěvky. Začínají probíhat tzv. akce "Z", kde se každý člen zavázal odpracovat určité množství hodin. Výsledky byly vykazovány v hlášeních sboru. Na výroční členské schůzi 15.12.1973 v místním pohostinství byli přivítaní zástupci jednot ze Slušovic, Podkopné Lhoty, Trnavy, Březové, Hrobic, zástupce OV s.Jünger, s. Kořenek, zástupce okrsku s. Vladimír Čech zástupce KSČ s. Vykopal Josef a s. Juřík Miroslav, zástupce NF s. Kovář, ZOSZ s. Hynčica Jaroslav, ČSM s. Hynčica Josef a MNV s. Kobylík Jaroslav. Přítomno bylo 36 členů. Ze sboru se odhlásili Vyvlečka Eduard, Čapák Rudolf a Valerián Miroslav z důvodu přestěhování. Novými členy se stali Miroslav Válek a Antonín Tomšíček. Kobylík Miroslav zapracovává na funkci strojníka Jaroslava Záhořáka. Za vyčerpání a čistění studní se začal vybírat poplatek 25 Kčs. Na okrskové soutěži se družstvo mužů umístnilo na 2. místě. Členům družstva byla v místním rozhlase vyhlášená pochvala. Členové požární jednoty se zúčastnili oslav SNP a odhalení pamětní desky na rodném domě našeho občana partyzána Stanislava Chovance. Proslovu se ujal s. Škorpil a partyzán ze Slovenska, který s ním bojoval až do poslední hodiny. Stožár na sušení hadic se z pozemku Františka Čuby přemístil na pozemek u Moštárny.

Dvoukolová hasičská stříkačka a družstvo mužů

Oslavy SNP 25. srpna 1974 odhalení pamětní desky na domě Stanislava Chovance
Družstvo mužů 1970: J.Zahořák, M.Šmatelka, S.Hrubča, S.Vala, J.Vinklárek, S.Kohn, E.Hynčica, J.Sovják
70. léta
V tomto roce zemřeli tito členové sboru: Gajdošík Josef, Tomšíček Alois st., Hynčica František Minařík Alfons a bývalá členka Kobylíková Aloisie. V roce 1974 byl zvolen
novým pokladníkem Jan Janota.
3.ledna 1975 na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou přijala místní jednota socialistický závazek:
počet hodin pro akci "Z" investiční část 20hod.
počet hodin pro akci "Z" neinvestiční část 50hod.
odpracovat hodiny na společenských a kulturních akcí 60hod.
Stavění a kácení máje předala místní jednota Socialistickému svazu mládeže. V tomto roce zemřel Vaculka Ludvík, a Lukeš František. Přichází pozvánka na hru Plamen žákovských družstev (vedoucí mládeže Janů Vl. a Vičík Zd.) neprojevují o tuto soutěž zájem. Požárníci byli vybaveni deseti vycházkovými stejnokroji. Na výborové schůzi 24.února 1976 bylo projednáno o přijetí nových členů z řad SSM.
Kalivodová E., Hynčicová L., Lukešová Z., Valová Z., Köhnová J., Čapáková J., Matůšů M., Bajzová E., Šmatelková L., Hynčicová E., Čapáková S., Červinka M. (učitel), Šlahař J., Hynčica V. ml., Janů V. ml., Vala T., Červenka J., Kobylík J., Hynčica J., Vičík V.
Na podzim roku 1976 přebírá sbor požární vůz RN (erena) od požárníků z Trnavy.
Vyúčtování hodové zábavy:
celkový příjem 6.369 Kčs
celkové vydání 4.549 Kčs
čistý zisk 1.820 Kčs
Ve sloučeném MNV Slušovice je jeden zástupce, člen požární ochrany z naší obce. Dochází k novému přejmenování "základní organizace". Požárníci se potýkají s problémem umístění archivu na vhodné místo,není zájem uvolnit jednu místnost na národním výboru, přestože si požárníci budovu sami postavili.
14. září 1977 přebírá základní organizace hasičský vůz Tatra 805 za vůz RN, který byl převeden na útvar do Gottwaldova. Tento vůz přebrali a dovezli do obce Josef Chovanec a Miroslav Kobylík.
18. června 1978 se konala okresní soutěž v Mladcové, kde se ženy umístnily na 8. místě.
Byly to tyto členky:
Kalivodová Emilie
Čapáková Stanislava
Chovancová Lenka
Juříková Miroslava
Kalivodová Dagmar
Matůšů Marie
Šlahařová Miroslava
Pro zhoršení zdravotního stavu pořádal předseda Jan Čech o uvolnění ze své funkce.
Na ustanovující schůzi konané 11. listopadu 1977 poděkoval tajemník národního výboru s. Hynčica Vl. odstupujícímu předsedovi Janu Čechovi za jeho vykonanou práci v požární ochraně a předal mu čestné uznání jako zakladateli sboru. Zároveň byl zvolen čestným starostou.

Nově zvolený výbor na rok 1978

předseda: Josef Chovanec
místopředseda: Miroslav Kobylík
velitel: Stanislav Železník čp. 72
pol. referent: Eduard Zahořák čp.44
preventista: Miroslav Válek
organizační referent: Jaroslav Bučánek
jednatel: Zdeněk Vičík
hospodář: Jan Janota
materiální referent: Miroslav Šmatelka
referent CO: Stanislav Železník čp.59
referentka mládeže: Emilie Kalivodová
referentka žen: Stanislava Čapáková
strojník: Jaroslav Zahořák čp.44
revizoři účtu: Vladimír Janů, Eduard Zahořák čp.99
Nově zvoleni funkce přijali a přislíbili že budou plnit své povinnosti v rámci sboru dle svých schopností a možností.

Oslava 40. výročí založení požární jednoty v Neubuzi 25.6.1978

Místní požární jednota se zúčastnila několika požárů.K zásahu bylo vycvičeno družstvo mužů a žen. U žen byla situace složitější, až se zacvičily a zapracovaly, tak se vdaly a ukončily svou činnost. Družstva se zúčastňovala okrskových soutěží a dosahovala úspěšných výsledků. Místní družstvo mužů bylo na soutěžích populární tím, že všichni nosili knír. Odtud název "Knírkatí". Za uplynulých 40-ti let byl nejdéle ve funkci předsedy s to 30. let Jan Čech. Svědomitě si své povinnosti plnili velitelé, preventisté, jednatelé, pokladnici i ostatní členové sboru a tím se zasloužili za rozvoj požární ochrany v Neubuzi. Požárníci měli své zastoupení i ve vyšších složkách, Jaroslav Hynčica byl předsedou OV-ČSPO v Gottwaldově, Bučánek Jaroslav byl 3 roky okrskovým velitelem a Čech Jan byl 27 let jednatelem okrsku. Někteří členové byli nositeli oznaků vzorný požárník II a III stupně. Základní organizace se nemusejí starat o vybavení, ale vše jim hradí stát a nadřízené složky. Oslavy výročí založení se konaly v místním pohostinství. Při této příležitosti byli členové a zástupci složek NF oceněni čestným uznáním za záslužnou práci pro blaho své a budoucí generace.

Rok 1978, čtyřicáté výročí, J.Čech, S.Hynčica, R.Čapák st., J.Bučánek st.

J. Železník, M. Šmatelka, S. Kobylík, A. Hynčica
40 let založení sboru 1978: M- Kobylík, S. Železník, J. Chovanec
Hosté: Švajda, R. Kořenek, V. Čech, S. Železník

J. Vykopal, V. Urban, J. Bučánek, V. Janů, E. Zahořák

>1960 - 1969<

19. prosince 2011 v 14:29 Brožura 70 let sboru

Rok 1960 - 1969

Aktivita místní jednoty. Účast na schůzích jednotného zemědělského družstva (36 členů), na oslavách MDŽ (22 členů), na oslavách 1.května v Gottwaldově (12 členů), 9.května (5 členů), na oslavě dne dětí (16 členů), na okrskové soutěži v Březové (18 členů), na šesti denních motocyklových závodech (9 členů), na okrskové zábavě v Dešné (8 členů), na okrskových závodech v Sazovicích (2 členi), na oslavě 75let sboru ve Slušovicích (27 členů), na okrskových schůzích (12 členů), na okresní konferenci (2 členi).
Dvakrát za rok se provedly preventivní prohlídky ve všech popisných číslech .Odznak "vzorného požárníka" získalo 7 členů. Žňové hlídky byly stavěny po dobu 14-ti dnů. Nedaří se vytvořit družstvo mladých.
Ze správy strojníka: zkoušky stroje byly prováděny každý týden (po dobu žní dvakrát týdně). Osmkrát byl stroj použit při cvičení a třikrát na odčerpání vody ze tří studní našich občanů.
Členské příspěvky činí 5 Kč za člena.
4. listopadu 1960 v 15:00 odpoledne místní požární jednota zaznamenává třetí požár v obci. Děti Jana Hrubče č.p. 30 zapálily ve stáji slámu. Majitel domu se snažil se sousedy požár uhasit. Hlaváč Stanislav spustil poplachovou sirénu. Při příchodu požárníků byla již ohněm zachvácená část střechy. Všichni nasadili své úsilí na záchranu majetku. Stroj pracoval spolehlivě jeden a půl hodiny, bylo hašeno čtyřmi proudy. Na pomoc přijel požární sbor ze Slušovic, který střežil sousední domy. Při hašení byly použity motorové stříkačky, trhací háky, střešní žebříky, a kýbly na polévání. Po zlikvidování požáru zůstaly až do rána pohotovostní hlídky. Záchranné práce vedl velitel požárního sboru Urban Václav a u stroje byl předseda Čech Jan.
V roce 1961 místní jednota přijímá nové členy:
Kobylík Stanislav ml. Kašpárek Vladimír ml., Lukeš Alois, Lukeš Bohumil, Jakuba Eduard ml. Bučánek Jaroslav ml., Gajdošík František a Lukeš Vladimír
Soutěž 60. léta: J.Bučánek st., J.Bučánek ml., S.Železník,J.Chovanec, E.Jakuba, Vl.Kašpárek, J.Čech, druhá řada: F.Gajdošík, B.Lukeš, S.Kobylík, A.Lukeš, S.Chovanec, sedící: V.Urban, A.Oškera

Plán činnosti, výstroj a výzbroj v roce 1961

Zástupci sboru se v tomto roce zúčastnili: sedmi okrskových schůzí ve Slušovicích,
pěti veřejných schůzí MNV, jedné okresní konference, šesti schůzí JZD, jedné schůze Svazu mládeže a výročních schůzí v Trnavě, Slušovicích, Dešné a Šenově. Jednoho aktivu velitelů ve Vizovicích, jednoho velitelského dne v Luhačovicích. Byly promítaný filmy zaměřené na prevenci v boji proti požárům, požáry založené dětmi a používání hasicích přístrojů. Na Oškerově zahradě byl postaven stožár na sušení hadic. Byla zakoupena tato výstroj a výzbroj: dva vycházkové modré stejnokroje pro předsedu a velitele, dvě osmimetrové lana na sací koš, pět párů bot pro mužstvo mužů, pět párů gumových holinek, jeden výsuvný žebřík 8m dlouhý, jeden hasící přístroj "Tetra" pět litrů, jeden díl hadic "B" a hadic "C", s objímkami po pěti kusech.
Přesto že požárníci vykonávali svou práci bez ohledu na politickou příslušnost navrhuje předseda MNV S. Vaculka, aby členové sboru více pracovali politicky a získali do JZD poslední zemědělce. Členové místní jednoty se rozloučili s dlouholetým členem Františkem Macalikem (samaritanský četař).

Vodní zdroje

Místní jednota má jednu vodní nádrž v hořansku a jednu u kapličky. Říčka Všeminka slouží jako celoroční zdroj vody. Jelikož bylo nutné zajistit vodu v centru vesnice vykopala se u kaple nová nádrž ( studna) skruže proplatila pojišťovna, část výkopových prací se zaplatilo z pokladny a jinak pracovali členové zdarma.

Brigády

ve špičkových pracích pro JZD bylo odpracováno.........................................................160 hod.
na zhotovení vodní nádrže....................................................................................................450 hod.
žňové hlídky a školení členů................................................................................................252 hod.
úprava sálu na zábavu, nátěr sirény...................................................................................104 hod.
cvičení družstev a komise při soutěži...............................................................................378 hod.
preventivní prohlídky, schůze a porady............................................................................394 hod.
čistění návsi a kanálů, dodávka vody do kravína...............................................................64 hod.
úržba zbrojnice......................................................................................................................192 hod.
zhotovení stožáru na hadice...................................................................................................68 hod.
čistění šesti studní...................................................................................................................90 hod.
požár na Březové......................................................................................................................48 hod.
____________________________________________________________________________
Celkem....................................................................................................................................2200 hod.
Místní jednota přijímá nové členy a členky:
Čech Svatopluk, Minařík Jaroslav, Chovanec, Antonín, Čapák Rudolf, Lukeš Stanislav, Zahořák Eduard, Železník Stanislav, Vykopal Josef, Hynčica Vojtěch a Janů Vladimír, Minaříková Jarmila, Trunkátová Vlasta, Kašpárková Jitka, Oškerová Vlasta, Zahořáková Anna, Hrubčová Zdenka, Vykopalová Vlasta, Čechová Františka a Hynčicová Marie
Odhlášení ze sboru:
Lukeš František ,Železník Stanislav st.,Macalík František,Hrubča Jan,(zemřeli)
Místní jednota se zapojuje do každá akce, která je vyhlášená NF v Neubuzi. Je dobře zastoupená v okrsku (Jan Čech jednatel). Spolupráce ze sousedními jednotkami je velmi dobrá a kamarádská.
Pracujeme po celý rok bez úhrady pro nás všechny, abyste mohli v klidu spát a my stále myslíme na Vás, aby žádného nezachvátil živelný nepřítel "Požár" v naší obci.
V roce 1963 má místní jednota 99 členů z toho 12 žen. Jednoho čestného člena J. Hynčicu, 26 zakládajících členů, 7 vzorných požárníků a jednoho nositele odznaku za vzornou práci předseda J. Čech.
Novými členy se stali Tomšů Alois, Valerián Miroslav a Řehák Bohumil. Tragickou smrtí zemřel v dolech dlouholetý člen Miroslav Šmatelka. Výroční schůzi navštívil hudební skladatel Josef Závodník z Ostravy.
Knírkatí 1961
Záběr z pohřbu Miroslava Šmatelky 25. září 1963

Účast na oslavách

Šenov oslava 55-ti let založení sboru.
Horní Suchá oslava 60-ti let založení sboru
Březová oslava 63 let od založení a otevření nové zbrojnice
V Neubuzi účast na oslavě MDŽ, na výroční schůzi JZD, na okrskové zábavě v Podkopné Lhotě a kácení máje.

Volba funkcionářů na rok 1964

předseda: Čech Jan
místopředseda: Urban Václav
hospodář: Zahořák Eduard
jednatel: Kobylík Stanislav
organizační referent: Železník Stanislav
preventista: Vykopal Josef
revizoři účtů: Oškerová Vlasta, Drábek Vladimír
technický referent: Chovanec Josef
kulturní referent: Janů Vladimír
pokladník: Gajdošík Josef
referent mládeže: Vykopalová Vlasta
náhradníci: Bučánek Jaroslav ml., Železník Stanislav č.p.59
Zvolení členové funkci přijali a složili slib podáním ruky předsedovi.
Také v tomto roce se místní jednota zapojila do všech aktivit včetně spolupráce s okolními jednotkami s cílem vzájemně si vypomáhat a udržet si kamarádství, neboť nikdo neví, kdy bude jeden druhého potřebovat.
30.května 1965 pořádala požární jednota z Neubuze okrskovou soutěž. Sraz požárních družstev byl u MNV ve 13:00 hod. a za doprovodu místní dechovky se odebrali na cvičiště. Soutěž proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Na výroční schůzi 18.12.1965 hodnotí předseda Jan Čech práci sboru za velmi dobrou. Svěřený nám majetek, který se nachází ve zbrojnici i se strojem je v úplném pořádku. Spolupráce je velmi dobrá s OV-ČSPO, v okrsku, MNV, JZD a složkami národní fronty, členské příspěvky platíme v čas.
Družstvo mužů rok 1966: E.Zahořák, Vl.Kašpárek, S.Železník, M.Kobylík, J.Bučánek, V.Hynčica, F.Gajdošík, A.Tomšíček
V roce 1966 se stává novým členem Miroslav Kobylík, který byl vyslán na 14-ti denní školení na funkci strojníka v Poličanech. V místní jednotě oslavili významná životní jubilea tito členové:
čestný předseda Jan Hynčica oslavil 80 let.
předseda Jan Čech oslavil 60 let
člen Oškera Inocenc oslavil 60let.
člen Kašpárek Vladimír oslavil 60let.
Rok 1966: J.Chovanec, E.Zahořák, V.Urban, J.Čech, J.Matůšů, V.Drábek, J.Vykopal, J.Lukeš, V.Hynčica, Vl.Janů
V obci je 106 popisným čísel se 420 obyvateli. Zastoupení požární jednotky je v 91 číslech. Tradicí bylo na závěr roku zaslat do každého domu, vojákům a příznivcům požárním ochrany blahopřání k vánočním svátkům a novému roku.
2.12 1967 vznikl v objektu JZD požár (samovznícení stohu). Místní sbor se dostavil k požáru se Slušovickým sborem a na výzvu přijela i cisterna s Gottwaldova.
V tomto roce zemřel Jan Hynčica, Jaromír Jokl a František Vala. Místní jednota řeší problém dát do hromady cvičící družstvo.
Na výborovou schůzi 15.března 1968 se dostavil člen místní jednoty Vladimír Janů, který strávil rok v Ghaně a zajimavě vyprávěl o životě v Africe.

>1948 - 1959<

19. prosince 2011 v 14:26 Brožura 70 let sboru

Rok 1948 - 1957

Sbor čítá ke dni 15.března 1948 sedmdesát dva členů. V tomto roce se zapojilo družstvo mužů do závodů v Jasenné, kde obsadili 3. místo. 11. obvod pořádal ve Slopném sjezd hasičstva kterého se členové sboru zúčastnili Sbor obdržel 147 dopisů a odeslal 52 dopisů. Jednatel Čech Jan připomněl na valné hromadě, že sbor není zastoupený ve třinácti domovních číslech, proto požádal přítomné o získání členů, aby sbor byl zastoupen v každém domě.
V roce 1949 jsou pořádány samaritánské přednášky ve Slušovicích kterých se zúčastnila Šlahařová Miroslava a Matůšů Božena. Sbor si zvolil samaritánského četaře bratra Macalíka. Členové se zúčastňovali školení ve Vizovicích. Pořádala se končinová a pomlázková zábava. Dovezla se opravená motorová stříkačka, kontrolovaly se vycházkové a pracovní stejnokroje samozřejmostí byla účast na prvomájových oslavách ve Zlíně a oslavách výročí osvobození naší obce .
Fr. Macalík, samaritánský četař. Členky červeného kříže, M. Oškerová, A Šlahařová, B. Matůšů. 1950
V roce 1950 proběhly tzv. "Hodiny hasičské školy". Probírala se tato témata:
Požární sousedská pomoc
Hašení požárů v obci a hašení lesů
Obsluha motorové stříkačky a její zazimování
Důležitost samaritánské služby
Promítaly se filmy o požární ochraně, lesní požáry a jejich následky. K daným tématům hovořili členové sboru z pozice své funkce.
V roce 1951 požární inspekce přidělila sboru do užívání motorovou stříkačku PS 8.
Na výroční členské schůzi z 8.ledna 1956 konané v hasičském domě se mimo jiné také projednávalo nařízení rozdělit sbor dobrovolných hasičů na místní jednotu, kterou tvořili přispívající členové a na cvičící družstvo s názvem "požárníci", kteří podléhali rozkazům místního národního výboru. Na schůzi byli zvoleni noví členové výboru:
předseda: Čech Jan
první místopředseda: Hynčica Vladimír
druhý místopředseda: Kobylík Jaroslav
jednatel: Hynčica Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
preventista: Zahořák Eduard
organizační referent: Lukeš Jan
výcvikový referent: Železník Stanislav
referent žáků: Huňa Adolf
kulturní referent: Hynčica Jaroslav
V tomto roce provedl Huňa Adolf a Čech Jan po dohodě s řídícím učitelem nábor školní mládeže do sboru.
Při pořádání maškarního plesu byla naměřena teplota -32°C.
8.června 1956 v 11:00 dopoledne zaznamenává místní požární jednota první požár u bratra Miroslava Šmatelky č. p. 74. Děti na půdě zapálily slámu. Požárníci se na místo požáru dostavili v poměrně krátké době, kde dle svých schopností zasáhli okamžitě. Práce byla ztížena tím, že se nemohl vypnout proud v síti ,neboť klíč od transformátoru měl údržbář obvodu ve Slušovicích. K požáru se dostavili po houkání sirény bratrské sbory z Dešné, Všeminy a Slušovic které již nemusely zasahovat, neboť požár byl lokalizován.
Záchranné práce při požáru vedl: Šlahař Urban a Bučánek Jaroslav
Zvlášť se vyznamenali: Hlaváč Josef a Minařík Jaroslav
Uraz při požáru utrpěl: Hlaváč Josef (lehké odřeniny)
Motorová stříkačka běžela jednu hodinu. Hasilo se třemi proudy. Při požáru bylo odpracováno 86 hodin. Pohotovost po požáru měli Huňa Adolf a Oškera Alois.
Za měsíc 7.července v půl jedné v noci vzniká v domku Anežky Mikulové ( v Hořansku) druhý požár. Majitelka si svou nepozorností sama požár zavinila. Poplachová siréna svolala požárníky z celé obce kteří ihned zahájili záchranné práce, nejen rodinného domu, ale bylo nutné ochránit sousední dům Rudolfa Čapáka. Přes veškerou snahu byl Mikulův domek požárem zničen a majitelka skončila v útulku pro přestárlé v Lukově. Tak končíval osud lidí kteří nedbali rad členů požárních hlídek při preventivních prohlídkách ,kteří je nabádali k opatrnosti především s otevřeným ohněm.
Požár u Mikulů (hořansko)
Nasávání vody z potoka 1941
Družstvo žen 1957

Družba Neubuz - Šenov

V červenci 1957 se na okrskové soutěži ve Slušovicích zástupci sboru poznali s požárníky ze Šenova a navázali s nimi družbu přátelství. 12.července 1958 byli požárnici z Neubuze pozváni do Šenova na oslavy založení sboru. Dvoudenního zájezdu se zúčastnilo 27 členů, někteří se zapojili do námětového cvičení. V závěru slavnosti byl jednotě darován "Havířský kahan" na upomínku návštěvy a družby mezi požárníky Šenova a Neubuze. Na tomto přátelském setkání se seznámili E. Javorová a J. Revenda. Sňatkem těchto mladých lidí jsme získali nového požárníka.
Družba Neubuz - Šenov, 12. července 1958 zájezd do Šenova
Družstvo žen 1958: M.Zahořáková, M.Chovancová, A.Hubčová, J.Lukešová, V.Čapáková, J.Vaculková, L.Bučánková, M.Bučánková, V.Kašpárková

Složení výboru v roce 1958

předseda: Čech Jan
velitel: Hynčica Vladimír
člen výboru: Kobylík Jaroslav, Drábek Vladimír
člen výboru: Lukeš Jan, Hlaváč Stanislav, Urban Václav
kulturní referent: Hynčica Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
revizor účtu: Hynčica Jaroslav, Železník Stanislav
jednatel: Zahořák Eduard
organizační referent: Čech Vladimír
preventista: Oškera Alois
výcvikový referent: Chovanec Josef
referentka žen: Bučánková Liba, Vaculková Jiřina

Oslavy 20. výročí založení sboru a sjezd Neubuzkých rodáků

Ze velmi pěkného počasí se 10. srpna 1958 konala slavnost 20-ti let založení sboru a sjezd rodáků. Za Šenova přijelo 64 zástupců a 41 požárníků z Řepiště u Ostravy. Ve 13:00 bylo provedeno poplachové cvičení s požárem na Šlahařovu sušírnu. Zasáhly požární sbory ze Slušovic, Trnavy, Dešné, Všeminy a místní sbor. Cvičení přihlíželi zástupci OV ČSPO z Gottwaldova. Hosté ze Šenova byli obdarováni pamětní skleněnou deskou s požárníkem u hořícího domu. Po předání čestných uznání nastala vlastní veselice za doprovodu místní dechovky. Dle odhadu bylo na oslavách přítomno asi 1100 osob. Na výletišti bylo veselo a všichni byli spokojeni. S organizací této slavnosti vypomohli sboru členové složek NF. Místní požární jednota se zúčastňuje na schůzích NF navštěvuje poučné filmy, zábavy a zapojuje se do všech pořádaných akcí. Odebírá tisk "Požární ochrana" a pracovník ,vede matriku členů ,požárníci mají patronát nad objekty JZD. Místní jednotka má dvě akce schopné družstva (muži, ženy). Velitel sboru Vladimír Hynčica žádá o uvolnění z funkce z důvodů pracovního vytížení.
Dvacáté výročí založení sboru a sjezd rodáků 1958, J. Hynčica (harmonika)
Pomozte nám všichni společnou rukou a nepohlížejte na naši složku, jako na parádní útvar, ale jako na dobrovolné pracovníky v naší obci,kteří se na konci roku neptají po výplatě,ale našim heslem je, že budeme pomáhat všem občanům v době požáru nebo živelné pohromy.

Volba funkcionářů na rok 1959

předseda: Čech Jan
velitel: Urban Václav
zástupce velitele: Hynčica Vladimír
jednatel: Zahořák Eduard
organizační referent: Hlaváč Stanislav
preventista: Hynčica Stanislav
technický referent: Kobylík Jaroslav ml.
kulturní referent: Drábek Vladimír
referent mládeže: Železník Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
revizoři účtů: Kobylík Jaroslav a Železník Jaroslav
hospodář: Vykopal Josef
Všichni zvolení funkci přijali a slíbili, že budou plnit svoje povinnosti.>1938 - 1947

19. prosince 2011 v 14:24 Brožura 70 let sboru

Založení hasičského sboru v Neubuzi

Před 70. lety byl dán základ myšlence založit dobrovolný hasičský sbor v naší vesnici. Nelze vše vypsat to co za ta léta hasiči pro občany a okolí vykonali. První členové, kteří stáli u kolébky hasičské sboru byli vedeni společnou ideou, vzájemně pomoci bližnímu v neštěstí, bez rozdílu majetkových poměrů, politického a náboženského přesvědčení. Svorně a s láskou vzali na sebe často i nebezpečný úkol. Radost z práce pro bližního, jim byla jedinou odměnou. Časté překážky a nesnáze, které přinášela doba, nemohli zastavit tyto obětavé a pro hasičstvo nadšené členy. Vytrvali a přicházeli jiní, kteří pokračovali v jejich započatém díle. Většina těchto členů není již mezi námi, proto bychom měli na ně měli s věčností vzpomínat. Nelze zapomenout, kolik obětavé práce na úkor svého pohodlí a osobního volna hasiči věnovali k záchraně osobního a společného majetku jak blahodárná tak i zhoubná činnost velikého pomocníka lidstva a zároveň ničitele veškeré jeho práce, volného syna přírody -OHNĚ- byla člověkem vždy uznávaná . Zmáhající se kultura dovedla využitkovat síly ohně, ale umožnila také rozšiřování jeho zkázonosné moci ničením lidských příbytků ,výsledků lidské práce a úsilí. Již v roce 1937 se pokoušeli o založení sboru dobrovolných hasičů v Neubuzi tehdejší starosta obce Hynčica Jan č.6 a Čech Jan autodopravce č.83. Tato myšlenka vznikla po požáru mlýnu Františka Kašpárka č.38. K hlavnímu uskutečnění došlo až 18. dubna 1938. Ve dvě hodiny odpoledne byly svoláni místní občané obecním bubnem do hostince u Oškerů. Velký zájem projevovali o založení sboru Eduard Maršálek ze Slušovic rodák z Neubuze a Jan Trávníček z Vizovic (starosta župy) a Michalík z Lípy. Po vyhlášení se čekalo asi půl druhé hodiny než se dostavil větší počet občanů. Prvním pokusem bylo si občany získat přesvědčováním aby pochopili důležitost založení sboru pro stále rostoucí požáry v okolí .Starosta obce Hynčica Jan se ujal slova, uvítal přítomné hosty a občany načež předal hlavní slovo bratru Trávníčkovi, který přednesl referát o založení sboru a doplňoval jej Eduard Maršálek. Byla zvolen zapisovatel a to jednohlasně Čech Jan který se ujal své funkce. Po jeho referátu který byl zaměřen na založení hasičského sboru se za přítomnosti 46 občanů přikročilo k dobrovolnému přihlášení za zakládající členy.
Byli to tito občané. Hynčica Jan, Čech Jan, Bučánek Jaroslav, Gajdošík Josef, Šlahař Urban, Hynčica Stanislav, Hlaváč Josef, Čech Josef, Macalík František, Trunkát Josef, Vaculka Ludvík, Oškera Inocenc, Čapák Rudolf, Čuřík Eduard, Kašpárek Vladimír, Železník Alois, Oškera Ladislav, Oškera Eduard, Kristek Adolf, Železník Stanislav, Krejcárek Ladislav, Zahořák Josef, Slováček František Železník Jaroslav, Oškera Jindřich, Oškera Eduard st. Kašpárek František, Železník Alois (kovář), Veselý Stanislav, Hynčica František, Hynčica Alois, Chovanec Vincenc, Drábek Ferdinand, Zahořák František, Mikač Alois, Lukeš Jan, Chovanec Antonín, Šlahař Robert, Vinklárek František, Lukeš František, Matůšů Alois, Matůšů František, Husina Rudolf, Čapák Jindřich, Hrubča Jan a Hynčica Alois.
Po skončení diskuze o požární ochraně bylo přikročeno k volbám funkcionářů do hasičského sboru.
starosta - Kašpárek František
místostarosta - Hynčica Jan
jednatel - Čech Jan
pokladník - Železník Alois
náčelník - Bučánek Jaroslav
první místonáčelník - Šlahař Urban
druhý místonáčelník - Vaculka Ludvík
první četař - Trunkát Josef
druhý četař - Hynčica František

Zakládající členové 1938

První nově zvolení funkcionáři výboru slíbili že budou plnit své povinnosti které vyplývají z jejich funkce. Nově zvolený výbor se hned na začátku zabýval získaní nových členů a první jejich krok směřoval k tomu, zakoupit novou motorovou stříkačku u firmy Sigmund v Lutíně. Sbor vyslal k výběru stříkačky tyto členy:
starosta - Kašpárek František
jednatel - Čech Jan
náčelník - Bučánek Jaroslav
17. ledna 1939 byla zakoupená motorová stříkačka LM - 25 za 21.000 Kč. K tomu bylo ještě zakoupeno 120m hadic. Jelikož nebylo dostatek peněz, muselo se vypůjčit v Občanské záložně ve Slušovicích na směnku. Za sbor se zaručili Kašpárek František, Čech Jan, Bučánek Jaroslav. Za obec podepsali směnku Gajdošík Jan, Vaculka Ludvík. Slavnostní svěcení motorové stříkačky se konalo 4. června 1939. Kmotrou této stříkačky byla paní Nováková z Gottwaldova

Slavnostní svěcení motorové stříkačky 4. června 1939

Hasiči si z vlastních prostředků a darů postavili hasičský dům (nynější obecní úřad), část sloužila jako hasičská zbrojnice a část využíval místní národní výbor. Sedmnáct zakládajících členů mělo vycházkové stejnokroje.

Válečná léta

V době války byla činnost spolku značně omezena přesto jejich úloha ochrany majetku před ničivými požáry pokračovala dál.

Poválečná léta

Po skončení 2. sv. války v roce 1945 se hasiči zapojili do prací související s rozvojem sboru i obce.


16.prosince

15. prosince 2011 v 15:24 | Garguláková M.
V pátek 16. prosince hasiči budou. Sraz 16:30 na hasičské zbrojnici.

2.prosince

1. prosince 2011 v 20:34 | Garguláková M.
2. prosince budou hasiči v 16:30 na hasičské zbrojnici.