Duben 2009

Oslavy 70 let sboru - neděle, mše svatá a svěcení praporu

4. dubna 2009 v 13:00
V neděli, 11. května 2008, proběha tradičně mše před neubuzskou kapličkou. U této příležitosti byl vysvěcen nový prapor SDH Neubuz. Během dne pak bylo možné u zbrojnice shlédnout výstavu hasičské techniky.

Oslavy 70 let sboru - sobota, požární cvičení

4. dubna 2009 v 12:00
V sobotu, 10. května 2008, proběhlo v obci v rámci oslav 70. výročí hasičského sboru požární cvičení, kterého se zúčastnil jak náš, tak okolní sbory dobrovolných hasičů. Hořely dva kontejnery umístěné v Hořansku a na Bílé Hlíně.

Příprava kontejneru na Bílé Hlíně.
Okolo 13:15 byl vyhlášen poplach, ve 13:20 vyrazilo ze zbrojnice vozidlo SDH Neubuz a mířilo ke splavu u hospody U Kubíčků sát vodu. Postupně přijely vozidla sborů ze Všeminy, Slušovic, Březové, Hrobic, Podkopné Lhoty a Trnavy.

Neubuzský sbor hází savice se secím košem do splavu poblíž hospody U Kubíčků.
Neubuzští...Zde u školy se proud dělil na dva útoky.
Zdolávání požáru na Bílé Hlíně.


Útok v Hořansku.

Oba požáry byly do 13:50 úspěšně uhašeny, byla sklizena technika a ve 14:10 proběhl nástup všech zasahujících sborů hasičů před obecním úřadem.
Nástup sborů před obecním úřadem.
Poté proběhla v základní škole ukázka záchraňování osob v kyslíkových maskách.