Březen 2009

Na závěr

29. března 2009 v 12:25 | Zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

NA ZÁVĚR

V roce 1938 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Neubuzi. Posláním prvních členů bylo "Pomoci bližnímu v neštěstí" . Časté překážky a nesnáze nezastavila nadšené členy pokračovat v započatém díle .V průběhu let prošlo sborem hodně dobrovolníků,střídaly se roky úspěšné s roky stagnace, ale vždy se našel obětavý člověk a činnost sboru se znovu obnovila. Nelze nevzpomenout již zesnulé hasiče, kteří se stali vzorem pro mladou generaci.

Jako jedni z mála sborů se můžeme pochlubit ještě stále žijícím zakládajícím členem panem Eduardem Oškerou, který v letošním roce oslaví 95 let.

V začátcích sboru členové často zasahovali při likvidaci požárů,prováděli pravidelné preventivní prohlídky,udržovali v pořádku svěřenou techniku, jezdili po soutěžích a podíleli se na kulturních akcích v obci.

V současné době se snažíme pokračovat v prospěšné práci našich předchůdců. Žijeme však v době rozvoje techniky a lidé si přivykli spoléhat se na profesionální hasiče. Proto chceme občany upozornit na naši celoroční činnost v oblasti sportovní, kulturní, ale naší snahou je pomoci občanům při nenadálých situacích. Veškeré práce vykonáváme dobrovolně ve svém volném čase. Velkým přínosem pro náš sbor je zájem nejmladší generace stát se hasičem.
Všechna družstva,která se zúčastní jakékoli soutěže reprezentují nejenom náš sbor, ale i svou obec a záleží na jejich chuti a píli dostat se co nejdále. Podporu vedení sboru i obce mají.
Chtěli bychom poděkovat našemu čestnému starostovi Josefu Chovancovi za pomoc při zpracování dobových dokumentů.